Open navigation

Lägga till serviceadresser i låssystemet

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till serviceadresser i låssystemet i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Öppna iLOQ Manager.

  Inloggningsbilden visas.

  Figur: Inloggningsbilden
  Inloggningsbilden
 2. Klicka på inställningsknappen.

  Inloggningsdatabilden visas.

  Figur: Inloggningsdatabilden
  Inloggningsdatabilden
 3. Skriv in uppgifterna för låssystemet enligt följande:
  • Servicens adress – Skriv in låssystemets databasserveradress i det här fältet. Kontrollera att servicens adress är densamma som i Inloggningsdatadokumentet som levererades tillsammans med låssystemet.
  • System-ID – Skriv in låssystemets speciella system-ID i det här fältet. Kontrollera att system-ID:t är detsamma som i Inloggningsdatadokumentet som levererades tillsammans med låssystemet.
  • Objektnamn – Skriv in namnet på låssystemet i det här fältet.
 4. Testa anslutningen genom att klicka på knappen Testa serveranslutning.
 5. Om serveranslutningen fungerar väljer du OK.
 6. Om serveranslutningen avbryts kan du försöka återansluta på andra vis:
  1. Välj den alternativa metoden från listrutan och fyll i den nödvändiga information.
   Figur: Avancerade anslutningsinställningar
   Proxyinställningar
  2. Testa anslutningen genom att klicka på knappen Testa serveranslutning.
 7. Om serveranslutningen lyckas ska du spara de valda inställningarna när du lämnar dialogrutan.
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.