Open navigation

Lägga till inloggningsuppgifter för administratörer

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till inloggningsuppgifter för administratörer i iLOQ S10 Låssystem.

Skapa administratörens inloggningsuppgifter enligt nedan:

 • En uppsättning inloggningsuppgifter för dig själv.
 • En uppsättning inloggningsuppgifter för kunden.
 • Använd inloggningsuppgifterna för Admin som rotinloggningsuppgifter för användare.
Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa användare.
 2. Välj Lägg till användare.
  Guiden Lägg till användar-ID öppnas.
 3. Välj Lägg till användar-ID med systemnyckel.
 4. Välj Nästa.
 5. Välj Lägg till användare med ett användarnamn
 6. Välj Nästa.
 7. Skriv in Förnamn och Efternamn för administratören.
 8. Välj Nästa.
 9. Välj systemnyckel.
 10. Välj Nästa.
 11. Skriv in ett Användar-ID och ett lösenord för administratören.

  Administratörens lösenord:

  • Måste innehålla minst 6 tecken.
  • Är skiftlägeskänsligt.
 12. Välj Nästa.
 13. Välj användarrollen Administratör i listrutan Mall för användarrättigheter.
 14. Välj Nästa.
 15. En sammanfattning visas.
 16. Välj Klar.
 17. Välj Stäng.
 18. Logga ut från iLOQ S10 Manager.
 19. Sätt i systemnyckeln som hör till de nya inloggningsuppgifterna för användaren i iLOQ Programmeringsenhet-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 20. Logga in på iLOQ S10 Manager med de nyligen skapade inloggningsuppgifterna.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.