Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Formatera och programmera nya cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du formaterar och programmerar nya cylindrar i iLOQ S10 Manager.

När en ny cylinder levereras från fabriken befinner den sig i fabriksläge. Innan den kan programmeras måste den formateras. Efter denna procedur kan cylindern bara hanteras i det distribuerade låssystemet.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Formateringsläge.
 2. Välj Formateringsläge.
  Guiden Sätt systemnyckeln i formateringsläge öppnas. 
 3. Välj Sätt systemnyckeln i formateringsläge.
 4. Välj den systemnyckel där du vill lägga till formateringsuppgiften.
 5. Välj Nästa.
 6. En sammanfattning visas.
 7. Välj Klar.
 8. Skriv in låssystemets masterlösenord.
 9. Välj OK.
  Formateringspaketet läggs till på systemnyckeln.
 10. En sammanfattning visas.
 11. Välj Stäng.
 12. Select Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 13. Välj de cylindrar som ska programmeras.

  Den valda cylindern måste ha status Beställd eller Flyttad till programmering. Om cylindern har status Projekteradmåste du beställa cylindern först. Se Beställa cylindrar. 

 14. Högerklicka för att markera Programmera cylinder.

  Guiden Programmering av cylindrar öppnas.

 15. Välj Programmera cylindrar.
 16. En lista visar de cylindrar som ska programmeras.
 17. Välj Nästa.
 18. Välj Programmera cylindrar.
 19. Välj Nästa.
 20. En sammanfattning visas.
 21. Välj Klar.
 22. En statusbild visar information om vilken cylinder som står näst på tur i programmeringskön.

  Figur: Bilden Programmeringsstatus

  Bilden Programmeringsstatus
 23. Sätt i programmeringskabeln i den aktuella cylindern.
 24. Följ instruktionerna i statusbilden.
 25. En sammanfattning visas.
 26. Välj Stäng.
 27. De programmerade cylindrarna visas i tabellvyn med status Programmerade.
 28. Ta bort formateringsuppdraget från systemnyckeln genom att klicka på Formateringsläge igen och följ guiden för att tömma systemnyckeln.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket