Open navigation

Lägga till en ny person

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en ny person i iLOQ S10 Låssystem.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa personer.

 2. Välj Lägg till person.
  Guiden Lägg till person öppnas.
 3. Välj Lägg till en persons grunduppgifter.
 4. Skriv in personuppgifter enligt följande:
  • Efternamn – Skriv in personens efternamn i fältet Efternamn.
  • Förnamn – Skriv in personens förnamn i fältet Förnamn.
  • Företag/Avdelning – Skriv in namnet på företaget eller avdelningen där personen arbetar i fältet Företag/Avdelning.
  • Titel – Skriv in personens titel i fältet Titel.
  • Identifikation – Skriv in personens företags-ID i fältet Identifikation.
  • Anställningen upphör – Skriv in datum då en persons anställning upphör. Det här datumet anges automatiskt för den personens nyckel som dess Utgångsdatum.
 5. Välj Nästa.
 6. Skriv in kontaktuppgifter enligt följande:
  • Adress – Skriv in personens adress i fältet Adress.
  • Postnr och Ort – Skriv in personens postnummer och ort i fältet Postnr och Ort.
  • Land – Skriv in landet där personen bor i fältet Land.
  • Telefonnummer 1/2/3 – Skriv in personens telefonnummer i telefonnummerfälten.
  • E-post – Skriv in personens e-postadress i fältet E-post.
  • Externt ID – Skriv in personens externa ID-nummer i ett annat system. Det här ID-numret används endast för kommunikation med API:et.
  • Beskrivning – Skriv in en beskrivning av personen i fältet Beskrivning.
 7. Välj Nästa.
 8. En sammanfattning visas.
 9. Välj Klar.
 10. Välj Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.