Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Exempel på distribution: Flerfamiljshus

Det här avsnittet beskriver hur du distribuerar ett låssystem för ett flerfamiljshus i iLOQ S10 Låssystem.

I det här exemplet kan du skapa ett grundläggande låssystem för ett flerfamiljshus.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Lägg till systemnycklarna enligt instruktionerna i Lägga till den första systemnyckeln och koppla den till en användare. 
 2. Lägg till en administratör enligt instruktionerna i Lägga till inloggningsuppgifter för administratörer.
 3. Importera planritningarna enligt instruktionerna i Lägga till planritningar.
 4. Lägg till behörigheter enligt instruktionerna i Lägga till behörigheter.
  Skapa behörigheter enligt följande:
  • Huvudbehörighet. Markera kryssrutan Alltid som standard i nya cylindrar för den här behörigheten.
  • Lokalvårdare
  • Underhåll
  • Gemensamma områden
 5. Lägg till cylindrarna för gemensamma områden, exempelvis gemensamma tvättstugor, en efter en, på planritningen.
  Mer information om hur du lägger till cylindrar på planritningen finns i avsnittet Lägga till en cylinder på planritningen.
 6. Lägg till cylindrarna för lägenhetsdörrarna med funktionen Lägg till cylinder. Se avsnitt Lägga till en ny cylinder.

  Använd egenskaperna nedan:

  • Välj Skapa individuell behörighet när du blir tillfrågad.

   Använd egenskaperna nedan:

   • Använd inte behörighetsversioner.
   • Gör behörigheten synlig som standard.
  • I slutet av guiden frågar den efter antalet cylindrar som ska skapas. Skriv in det totala antalet lägenhetscylindrar.
  • Beställ cylindrar. 
 7. Markera de tillagda lägenhetscylindrarna och högerklicka för att markera Tillverka nycklar för cylinder.

  Använd egenskaperna nedan:

  • Lägg till behörigheter för de gemensamma utrymmena.
  • Skapa nödvändigt antal nycklar för varje cylinder.
  • Beställ nycklar.

  Mer information om hur du tillverka nycklar för cylindrar finns i avsnittet Lägga till nycklar till cylindrar.

 8. Skriv ut låsschemat och kontrollera att definitionerna för cylindrar och nycklar görs enligt låsplanen. Få planen godkänd av slutkunden.
  1. Välj Visa cylindrar.
  2. Högerklicka för att markera Utskrift > Låsschema.
  3. Välj Skriv ut från alla rader
  4. En förhandsvisning visas.
  5. Skriv ut schemat genom att klicka på knappen Utskrift.
   Mer information finns i avsnittet Skriva ut rapporter.
 9. Programmera nycklarna enligt instruktionerna i Programmera nycklar.
 10. Skriv ut en kvitteringslista för nycklarna.

  Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj de nycklar som ska lämnas ut.
  2. Högerklicka för att markera Utskrift > Skriv ut kvitteringslista för nycklar.
  3. Välj Skriv ut från markerade rader.
  4. En förhandsvisning visas.
  5. Skriv ut listan genom att klicka på knappen Utskrift.
   Mer information finns i avsnittet Skriva ut rapporter.
 11. Formatera och programmera cylindrarna enligt instruktionerna i Formatera och programmera nya cylindrar.
 12. Skriv ut en cylinderlista till låssmeden.

  Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj de cylindrar som ska installeras.
  2. Högerklicka för att markera Utskrift > Cylinderlista i bläddringsvyn.
  3. Välj Skriv ut från markerade rader
  4. En förhandsvisning visas.
  5. Skriv ut listan genom att klicka på knappen Utskrift.
   Mer information finns i avsnittet Skriva ut rapporter.
 13. Skriv ut planritningen med cylindrarna utmärkta, till låssmeden, enligt instruktionerna i avsnitt Arbeta med planritningar.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket