Open navigation

Logga in på iLOQ S10-systemet

Det här avsnittet beskriver hur du loggar in på iLOQ S10 Låssystem.

Fortsätt enligt nedan.

 1. I Windows går du till Start > Alla Program > iLOQ > iLOQ S10.

  Inloggningsbilden visas.

  Figur: Inloggningsbilden

  Inloggningsbilden
 2. Sätt i systemnyckeln som hör till dina användaruppgifter i iLOQ Programmeringsenhet-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 3. Välj den tjänst du vill logga in på i listrutan Servicens adress.
 4. Skriv in användarnamnet i fältet Användar-ID.
  Tips:

  Du hittar användaruppgifterna för administratören i dokumentet Inloggningsinformation som finns i dokumentationsmappen i iLOQ, som du ger till kunden i samband med leveransen. 

 5. Skriv in ditt lösenord i fältet Lösenord.
 6. Kontrollera att iLOQ Programmeringsenhet är ordentligt ansluten.
  Markera Sök i listrutan om iLOQ S10 Manager inte hittar den.
 7. Vänta tills systemnyckeln hittas.
 8. Markera Inloggning.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.