Open navigation

iLOQ S10 Låssystem Lösenord

iLOQ S10 Låssystem har tre typer av lösenord:

 • Masterlösenordet .

  Du måste ange ett masterlösenord för låssystemet. Du behöver bara masterlösenordet när du lägger till systemnycklar eller formaterar cylindrar. Du behöver inte masterlösenordet vid något annat tillfälle.

  Skriv in masterlösenordet i dokumentet Inloggningsinformation som finns i dokumentationsmappen i iLOQ, som du ger till kunden i samband med leveransen. Skriv även ner masterlösenordet i din egen dokumentation.

  Masterlösenordet:

  • Måste innehålla exakt 16 tecken.
  • Är skiftlägeskänsligt.
  • Är slutkundens egendom.
 • Anm:

  Du kan inte ändra masterlösenordet i efterhand. 

 • Användarlösenordet.

  Du måste ange ett användarlösenord för varje låssystem.

  Användarlösenordet:

  • Måste innehålla minst 6 tecken.
  • Är skiftlägeskänsligt.
 • Nätverksmodulens användarlösenord.

  Du måste ange ett användarlösenord för minst en nätverksmodul. Andra nätverksmoduler kan använda samma lösenord.

  Nätverksmodulens användarlösenord:

  • Måste innehålla minst 6 tecken.
  • Är skiftlägeskänsligt.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.