Open navigation

Massberäkning

Det här avsnittet beskriver hur du exempelvis beräknar antalet cylindrar som ska implementeras i låssystemet.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.
  2. Klicka på en kolumnrubrik och dra och släpp den i det tomma området ovanför kolumnrubriken. De svarta pilarna på områdets vänstra sida visar att kolumnrubriken befinner sig ovanför rätt plats.

  3. Tabellvyn är nu ordnad enligt den kolumn du släppte i det tomma området.

    På så sätt kan du effektivt använda kolumnerna för att organisera informationen enligt dina behov.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.