Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en ny nyckel.

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till nycklar i iLOQ S10 Låssystem.

Anm:

Du behöver inte nödvändigtvis ha de fysiska nycklarna när du lägger till nycklar i iLOQ S10 Manager. Du kan definiera nycklarna och koppla dem till de fysiska nycklarna senare.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj Lägg till nyckel.
  Guiden Lägg till nyckel öppnas.
 3. Välj Lägg till nyckel.
 4. Ge nyckeln ett namn i fältet Nyckelns namn/beskrivning. 
  Tips:

  Använd till exempel "Huvudnyckel" eller "Medarbetare".

 5. Om det behövs skriver du in det planerade återlämningsdatumet i fältet Planerat återlämningsdatum.
 6. Välj Nästa.
 7. Om det behövs kan du markera den person som nyckeln ska lämnas ut till.
  Tips:

  Om önskad person inte finns med i personlistan kan du lägga till en ny person genom att högerklicka för att markera Lägg till ny person.

 8. Välj Nästa.
 9. Välj nyckelns behörighet(er). 
  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster. Du kan välja till exempel "Huvudbehörighet" för "Huvudnyckeln".
  2. Du kan hantera vald behörighet med pilknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda. 
 10. Om det behövs kan du ange att nyckeln är tidsbegränsad genom att välja Ange tidschema.

  Du kan definiera två olika tidsgränser enligt nedan: 

  • Startdatum eller Veckokalender för den första tidsgränsen.
  • Slutdatum eller Veckokalender för den andra tidsgränsen.
  Anm:

  När du anger tidsgränserna anger du vilka tider nyckeln är aktiverad.

  Alternativen är:

  • Används inte – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln inte tidsbegränsad. Nyckeln är alltid aktiv.

  • Startdatum – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 1 aktiverad. Nyckeln är aktiverad från och med den tidpunkt du anger i datum- och tidsfälten. 

   Figur: Tidsgräns – Startdatum

   Tidsgräns – Startdatum
  • Veckokalender – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 1 aktiverad. Nyckeln är aktiverad på de tider varje vecka som du definierar i kalendern. 

   Figur: Tidsgräns – Veckokalender

   Tidsgräns – Veckokalender
  • Slutdatum – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 2 aktiverad. Nyckeln är aktiverad till och med den tidpunkt du anger i datum- och tidsfälten. 

   Figur: Tidsgräns – Slutdatum

   Tidsgräns – Slutdatum
  • Veckokalender – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 2 aktiverad. Nyckeln är aktiverad på de tider varje vecka som du definierar i kalendern. 

   Figur: Tidsgräns – Veckokalender

   Tidsgräns – Veckokalender
  Tips:

  Om du vill ange en tidsgräns som sträcker sig över natten, exempelvis från måndag kl 18 till tisdag kl 07, anger du starttiden i starttidsfältet och sluttiden i sluttidsfältet. Om starttiden är senare är sluttiden byter systemet automatiskt datum vid midnatt. 

  Figur: Tidsgräns – Tidsgräns som sträcker sig över natten

  Tidsgräns – Tidsgräns som sträcker sig över natten
  Tips:

  Du kan se en förhandsvisning av kalendern och de angivna tidsgränserna genom att klicka på knappen Visa.

 11. Välj Nästa.
 12. Välj antal nycklar som ska skapas.
 13. Välj Nästa.
 14. Välj hur du vill fortsätta.
  Alternativen är: 
  • Lämna nyckeln i projekteringsläge – Välj Lämna nyckeln i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och fortsätta att projektera låssystemet utan att, till exempel, programmera de fysiska nycklarna.
  • Beställ nyckel – Nycklarna måste beställas innan de kan programmeras. En beställning skapar en programmeringsuppgift för nyckeln så att den kan programmeras senare. Mer information finns i Nycklaroch Beställa nycklar.
  • Beställ och programmera nyckel – Välj Beställ och programmera nyckel om du vill beställa ett programmeringspaket och programmera nyckeln direkt. Mer information finns i Programmera nycklar.
  • Beställ, programmera och lämna ut nyckel – Välj Beställ, programmera och lämna ut nyckel för att beställa ett programmeringspaket, programmera nyckeln och lämna ut den till en person direkt.
 15. Välj Nästa.
 16. En sammanfattning visas.
 17. Välj om du vill skriva ut ett dokument för nyckelöverlämning.
 18. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket