Open navigation

Lägga till en nyckel på svartlistan

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en nyckel på svartlistan i iLOQ S10 Manager.

Den här funktionen används för att förhindra att förlorade nycklar används för att låsa upp cylindrar. Omprogrammeringen av cylindern måste göras med hjälp av Programmeringsenheten eller via nätverket. Ett alternativt sätt att svartlista en nyckel är att skapa en ersättningsnyckel. Mer information finns i avsnitten Skapa en ny ersättningsnyckel och Lägga ersättningspaket på befintlig nyckel.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa svartlistan.

 2. Välj Lägg till i svartlistan.
  Guiden Lägg till på svartlistan öppnas.
 3. Välj Lägg till nyckel på svartlistan.
 4. Välj den nyckel du vill lägga till på svartlistan.
 5. Välj Nästa.
 6. Välj hur du vill göra med de cylindrar som påverkas.

  Alternativen är:

  • Lämna cylindrarna i projekteringsläge – Välj Lämna cylindrarna i projekteringsläge om du vill lämna cylindrarna i projekteringsläge och programmera dem senare. 

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vill skapa programmeringsuppgiften men köra den senare, eller programmera nätverksanslutna cylindrar. 

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild cylinder. 

  • Beställ och överför paket till programmeringsenhet – Välj Beställ och överför paket till programmeringsenhet om du vill skapa programmeringsuppgifterna, överföra dem till Programmeringsenheten och ta Programmeringsenheten med dig för att programmera cylindrarna på plats. Om du har nätverksanslutna cylindrar programmeras de också över nätverket med det här alternativet.

 7. Välj Nästa.
 8. En sammanfattning visas.
 9. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.