Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du visar information om cylindrar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Cylindrarna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Märkning  Märkning avser cylinderns identitet eller rumsnumret som du hittar på planritningen.
  • Planritning  Planritning visar planritningen över platsen där cylindern finns. 
  • Utrymme  Utrymme ger en mer detaljerad beskrivning av eller namnet på rummet eller lokalen som cylindern ska leda till. 
  • Cylinder  Cylinder avser cylindertypen. 
  • Serienummer  Serienummer anger serienumret på cylindern. Om en cylinder har ett serienummer i programvaran har den också en fysisk motsvarighet. De här uppgifterna visas bara för cylindrar som har programmerats i systemet. 
  • Programmeringsstatus – Den här kolumnen innehåller cylinderns programmeringsstatus. Möjliga värden är: 
   • Programmerad – Cylindern har programmerats och den fysiska cylindern har samma uppgifter som de som visas i iLOQ S10 Manager. Detta är den önskvärda statusen för cylindrarna i systemet. 
   • Beställd – Cylindern är beställd. En programmeringsuppgift har skapats för cylindern. Det är antingen en uppgift för en första programmering av en ny fysisk cylinder eller en omprogrammeringsuppgift för en befintlig cylinder. Programmeringsuppgiften är dock inte genomförd ännu. En användare med tillräckliga användarrättigheter kan programmera cylindern. 
   • Flyttad till programmering – En programmeringsuppgift för cylindern har flyttats till iLOQ Programmeringsenhet. 
   • Projekterade – Ändringar i uppgifterna för en befintlig cylinder har gjorts, eller så har en ny cylinder lagts till, men ännu inte skapats som programmeringsuppgift (det vill säga den är beställd). 
  • Cylindertyp – Den här kolumnen visar cylindertyp. Möjliga värden är: 
   • Normal – Cylindern är inte nätverksansluten. Omprogrammering kan göras via iLOQ Programmeringsenhet.
   • Nätverksansluten – Cylindern är nätverksansluten. Omprogrammering kan göras via en fjärranslutning över Internet, eller via iLOQ Programmeringsenhet.
  • Uppdrag – ej utförda – Den här statuskolumnen visar om programmeringen av cylindern är slutförd eller inte. 
  • Tidsbegränsad – Den här statuskolumnen visar om cylindern har en tidsbegränsning eller inte. 
  • Villkorsstyrd behörighet – Den här kryssrutan visar om cylindern kan hantera villkorsstyrda behörigheter eller inte. Med andra ord, finns det någon extern enhet som är ansluten för att kontrollera cylinderns externa inmatningar?
  • Beskrivning av villkorsstyrd behörighet – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av den externa enhet som är ansluten till cylindern för att styra de villkorsstyrda behörigheterna. 
  • Programmeringstyp – Den här kolumnen visar den senaste programmeringstypen för cylindern. Möjliga värden är: 
   • Normal – Den senaste cylinderprogrammeringen var en ändring av behörighet eller tidsgräns.
   • Ändring i svartlista – En nyckel har lagts till eller kommer att läggas till i svartlistan eller tas bort från den.
   • Avprogrammerad – Cylindern kommer att återställas.
  • Redigerad senast – Den här statuskolumnen visar när programmeringsstatus för cylinder ändrades senast. 
  • Redigerare – Den här kolumnen visar användaren som senast ändrade cylinderns programmeringsstatus. 
  • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet cylindern hör till.
  • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon cylindern hör till.
  • Låshus – Den här kolumnen visar låshusmodellen. 
  • Beslag – Den här kolumnen visar beslagstypen.
  • Dörrtyp – Den här kolumnen visar dörrtypen. 
  • Från / Till  Från / Till avser riktningen som cylindern öppnas från, om dörren har en dubbelsidig cylinder. 
  • Cylinderförlängning – Den här kolumnen visar om cylindern har en förlängning och längden på den. Förlängningsdelen används för att förlänga cylindern. 
  • Dörrtjocklek A-mått (mm) – Den här kolumnen visar dörrtjockleken. Den här informationen kan vara bra att ha när dörren ska monteras. 
  • B-mått (mm) – Den här kolumnen visar B-måttet (mm), låshusets djup. Den här informationen kan vara bra att ha när dörren ska monteras. 
  • H/V-hängd – Den här kolumnen visar om dörren är höger- eller vänsterhängd. 
  • Anmärkning – Den här kolumnen innehåller ytterligare information om cylindern. 
  • Övriga krav – Den här kolumnen innehåller andra krav på cylindern. 
  • Antal behörigheter – Den här kolumnen visar antal behörigheter som tilldelats cylindern. 
  • Antal dolda behörigheter – Den här kolumnen visar antal behörigheter för cylindern som är dolda för användare i en annan zon. 
  • Versionsbehörighet – Den här kolumnen visar om cylindern har versionsbehörighet. 
  • Klocka installerad – Kryssrutan för den här statuskolumnen visar om en klocka finns installerad i cylindern eller inte. 
  • Klocka – Den här kolumnen visar när klockan togs i bruk. 
  • Utomhusanvändning – Den här kryssrutan visar om cylindern kan användas utomhus eller inte. 

  Cylindrarna i tabellen är färgkodade enligt följande: 

  • Grön – Cylindern är vald.
  • Rosa – Cylindern har en felstatus. Se inforutan genom att hålla musen över raden.
  • Orange – Cylindern är nätverksansluten och har ännu inte rapporterat sin existens till servern.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket