Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en ny cylinder

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till cylindrar i iLOQ S10 Låssystem.

Anm:

Du behöver inte nödvändigtvis ha de fysiska cylindrarna när du lägger till cylindrar i iLOQ S10 Låssystem. Du kan definiera cylindrarna och koppla dem till de fysiska cylindrarna senare.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Välj Lägg till cylinder.
  Guiden Lägg till cylinder öppnas.
 3. Välj Lägg till cylinder.
 4. Definiera cylinderinställningarna enligt följande:
  • Märkning  Märkning avser cylinderns identitet eller rumsnumret som du hittar på planritningen. Om du använder flera lås samtidigt anger du den första märkningen så att den slutar med en siffra, till exempel L1. På så sätt lägger systemet till märkningsnummer i ordningsföljd enligt följande: 
   • L1
   • A2
   • A3
   • ...
  • Från / Till  Från / Till avser riktningen som låset öppnas från, om dörren har en dubbelsidig cylinder. 
  • Utrymme  Utrymme ger en mer detaljerad beskrivning av eller namn på rummet eller lokalen som cylindern ska leda till. Om du lägger till flera lås samtidigt anger du den första märkningen så att den slutar med en siffra, till exempel Lgh L1. På så sätt lägger systemet till märkningsnummer i ordningsföljd enligt följande: 
   • Lgh L1
   • Lgh L2
   • Lgh L3
   • ...
  • Cylinder  Cylinder avser cylindertypen. Välj typ i listrutan eller skriv in typen manuellt. 
  • Klocka installerad – Välj Klocka installerad om det finns en klockkrets i cylindern. Om den valda cylinderninnehåller en klocka väljs Klocka installerad automatiskt. 
  • Cylindertyp – välj om cylindertypen är:
   • Normal; cylindern är inte nätverksansluten
   • Nätverksansluten; cylindern är en online-cylinder som är ansluten till en nätverksmodul.
 5. Välj Nästa.
 6. Skriv in ytterligare information om det behövs.

  Fälten är:

  • Dörrtyp  Dörrtyp avser den typ av dörr som cylinder ska monteras på.
  • Beslag  Beslag avser de behör som sitter som sitter på dörren.
  • Låshus  Låshus avser modellen på låshuset. 
  • Cylinderförlängning – Cylinderförlängning avser den förlängning som läggs till den nya cylindern. 
  • Dörrtjocklek  Dörrtjocklek avser tjockleken på dörren som cylindern ska monteras på.
  • B-mått (mm)  B-mått (mm) anger måttet från dörrens utsida till centrum i låshuset. 
  • H/V-hängd  H/V-hängd anger om dörren är höger- eller vänsterhängd. 
  • Anmärkning  Anmärkning avser ytterligare information som finns om cylindern på dörren. 
  • Övrig utrustning  Övrig utrustning avser övrig utrustning som hör till cylindern i dörren. 
  • Villkorsstyrd behörighet – Den här kryssrutan visar om cylindern är ansluten till en enhet som kontrollerar villkorsstyrd behörighet. 
  • Beskrivning av villkorsstyrd behörighet – Lägg till en beskrivning av villkorsstyrd behörighet i det här fältet. Du kan till exempel beskriva enheten som kontrollerar den villkorsstyrda behörigheten. 
 7. Välj Nästa.
 8. Välj cylinderns behörigheter.

  Standardbehörigheten läggs automatiskt till för cylindern.

  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster.
  2. Du kan hantera vald behörighet med nyckelknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda. 
 9. Om det behövs kan du ange att cylindern ska hantera tidsscheman, genom att markera kryssrutan Cylindern kontrollerar nyckelns tidschema.
  Anm:

  Om en nyckel är tidsbegränsad men cylindern inte är det, fungerar nyckeln alltid.

 10. Välj Nästa.
 11. Välj om du vill skapa individuell behörighet eller ej.

  Mer information finns i Behörigheter.

 12. Välj Nästa.
 13. Välj antal cylindrar du vill skapa.
 14. Välj Nästa.
 15. Välj hur du vill fortsätta.

  Alternativen är:

  • Lämna cylindern i projekteringsläge – Välj Lämna cylindern i projekteringsläge om du vill lämna cylindern i projekteringsläge och fortsätta att projektera låssystemet utan att, till exempel, programmera de fysiska cylindrarna.

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vet att cylinderdefinitionerna är slutgiltiga men du vill programmera cylindern vid ett senare tillfälle.

   Mer information finns i Beställa cylindrar.

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern:
   • om du vet att cylinderdefinitionerna är slutgiltiga och du vill programmera cylindern direkt.
   • för cylindrar som ännu inte har installerats i lokalerna.

   Mer information finns i Programmera cylindrar.

  • Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet — Välj Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet om du distribuerar ett monterad lås och du vill programmera det genom att koppla bort programmeringsenheten från datorn och ta det till låset för att distribueras. Du kan endast göra detta för ett lås i taget. 

   Anm:

   I det här fallet kommer du att ge låset två uppgifter: en formateringsuppgift på systemnyckeln och en programmeringsuppgift på programmeringsenheten. Sätt i programmeringskabeln i låset, vänta på att den gröna statuslampan tänds och upprepa en gång till för att båda uppgifterna ska utföras. 

 16. Välj Nästa.
 17. En sammanfattning visas.
 18. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket