Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en kopia av en befintlig cylinder

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en kopia av en befintlig cylinder i iLOQ S10 Låssystem.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Lägg till cylinder.
 2. Välj Lägg till kopia av en befintlig cylinder.
 3. Välj cylindern som ska användas som mall för den nya cylindern.
 4. Välj Nästa.
 5. Definiera cylinderinställningarna enligt följande:
  • Märkning  Märkning avser cylinderns identitet eller rumsnumret som du hittar på planritningen. Om du använder flera lås samtidigt anger du den första märkningen så att den slutar med en siffra, till exempel L1. På så sätt lägger systemet till märkningsnummer i ordningsföljd enligt följande: 
   • L1
   • A2
   • A3
   • ...
  • Från / Till  Från / Till avser riktningen som låset öppnas från, om dörren har en dubbelsidig cylinder. 
  • Utrymme  Utrymme ger en mer detaljerad beskrivning av eller namn på rummet eller lokalen som cylindern ska leda till. Om du lägger till flera lås samtidigt anger du den första märkningen så att den slutar med en siffra, till exempel Lgh L1. På så sätt lägger systemet till märkningsnummer i ordningsföljd enligt följande: 
   • Lgh L1
   • Lgh L2
   • Lgh L3
   • ...
  • Cylinder  Cylinder avser cylindertypen. Välj typ i listrutan eller skriv in typen manuellt. 
  • Klocka installerad – Välj Klocka installerad om det finns en klockkrets i cylindern. Om den valda cylinderninnehåller en klocka väljs Klocka installerad automatiskt. 
  • Cylindertyp – välj om cylindertypen är:
   • Normal; cylindern är inte nätverksansluten
   • Nätverksansluten; cylindern är en online-cylinder som är ansluten till en nätverksmodul.
 6. Välj Nästa.
 7. Skriv in ytterligare information om det behövs.

  Fälten är:

  • Dörrtyp  Dörrtyp avser den typ av dörr som cylinder ska monteras på.
  • Beslag  Beslag avser de behör som sitter som sitter på dörren.
  • Låshus  Låshus avser modellen på låshuset. 
  • Cylinderförlängning – Cylinderförlängning avser den förlängning som läggs till den nya cylindern. 
  • Dörrtjocklek  Dörrtjocklek avser tjockleken på dörren som cylindern ska monteras på.
  • B-mått (mm)  B-mått (mm) anger måttet från dörrens utsida till centrum i låshuset. 
  • H/V-hängd  H/V-hängd anger om dörren är höger- eller vänsterhängd. 
  • Anmärkning  Anmärkning avser ytterligare information som finns om cylindern på dörren. 
  • Övrig utrustning  Övrig utrustning avser övrig utrustning som hör till cylindern i dörren. 
  • Villkorsstyrd behörighet – Den här kryssrutan visar om cylindern är ansluten till en enhet som kontrollerar villkorsstyrd behörighet. 
  • Beskrivning av villkorsstyrd behörighet – Lägg till en beskrivning av villkorsstyrd behörighet i det här fältet. Du kan till exempel beskriva enheten som kontrollerar den villkorsstyrda behörigheten. 
 8. Välj Nästa.
 9. Välj cylinderns behörigheter.

  Som standard får cylindern samma behörigheter som cylindern du väljer som mall för den nya cylindern. 

 10. Välj om cylindern ska vara tidsbegränsad eller inte.
  Anm:

  Om en nyckel är tidsbegränsad men cylindern inte är det, fungerar nyckeln alltid.

 11. Välj Nästa.
 12. Välj antal cylindrar som ska skapas.
 13. Välj Nästa.
 14. Välj hur du vill fortsätta.

  Alternativen är:

  • Lämna cylindern i projekteringsläge – Välj Lämna cylindern i projekteringsläge om du vill lämna cylindern i projekteringsläge och fortsätta att projektera låssystemet utan att, till exempel, programmera de fysiska cylindrarna.

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vet att cylinderdefinitionerna är slutgiltiga men du vill programmera cylindern vid ett senare tillfälle.

   Mer information finns i Beställa cylindrar.

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern:
   • om du vet att cylinderdefinitionerna är slutgiltiga och du vill programmera cylindern direkt.
   • för cylindrar som ännu inte har installerats i lokalerna.

   Mer information finns i Programmera cylindrar.

  • Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet — Välj Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet om du distribuerar ett monterad lås och du vill programmera det genom att koppla bort programmeringsenheten från datorn och ta det till låset för att distribueras. Du kan endast göra detta för ett lås i taget. 

   Anm:

   I det här fallet kommer du att ge låset två uppgifter: en formateringsuppgift på systemnyckeln och en programmeringsuppgift på programmeringsenheten. Sätt i programmeringskabeln i låset, vänta på att den gröna statuslampan tänds och upprepa en gång till för att båda uppgifterna ska utföras. 

 15. Välj Nästa.
 16. En sammanfattning visas.
 17. Följ guiden för att slutföra proceduren.
 18. Cylindern visas i cylinderlistan.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket