Open navigation

Lägga till kopior av valda cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till kopior av valda cylindrar i iLOQ S10 Låssystem.

Du kan behöva kopior av flera cylindrar om du till exempel har skapat cylindrar för varje lägenhet i ett flerfamiljshus och du vill skapa cylindrar till förråd som hör till de olika lägenheterna. I detta fall ärver de nya cylindrarna inställningarna från de ursprungliga cylindrarna som hör till varje enskild lägenhet.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Lägg till cylinder.
 2. Välj Lägg till kopior av valda cylindrar:.
 3. Välj de cylindrar som ska användas som mallar för de nya cylindrarna.
 4. Välj Nästa.
 5. Definiera cylinderinställningarna enligt följande:
  • Suffix till märkning  Suffix till märkning avser det suffix som läggs till den nya cylindermärkningen för att skilja den från mallcylindern.
  • Suffix till märkning  Suffix till märkning avser det suffix som läggs till den nya namnet på utrymmet där den nya cylindern finns, för att skilja den från mallcylinderns utrymme.
  • Ändra cylindertyp – Markera den här kryssrutan om den nya cylinderns cylindertyp skiljer sig från mallcylindern. Två nya alternativ visas: 
   • Cylinder – Välj cylindertypen i listrutan eller skriv in cylindertypen manuellt.
   • Klocka installerad – Använd den här kryssrutan för att markera om en klocka finns installerad i cylindern eller inte.
 6. Välj Nästa.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Välj Klar.
 9. Välj Stäng.
 10. Den nya cylindern visas i tabellvyn, med suffixen i namnet så som du definierat dem.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.