Open navigation

Beställa cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du beställer cylindrar i iLOQ S10 Manager.

Du kan distribuera systemets administration genom att tillåta att en användare beställer, det vill säga godkänner, programändringar på cylindrarna. En annan användare, till exempel, med begränsade rättigheter, kan utföra beställda programmeringsuppgifter men inte ändra innehållet i programmeringsuppgifterna.

Om du inte använder distribuerad systemadministration kan du utföra de beställda programmeringsuppgifterna själv. I vilket fall är beställningen en obligatorisk fas i systemet.

När du beställer en cylinder skapas programmeringsuppgiften och skickas till iLOQ S10 Låssystem-servern där den väntar på att överföras till cylindern via Programmeringsenheten eller via en fjärranslutning med en nätverksmodul. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Välj de cylindrar du vill beställa.
 3. Högerklicka för att välja Beställ cylinder.
  Guiden Beställ cylindrar öppnas.
 4. Välj Beställ cylindrar.
 5. Välj Nästa.
 6. Välj Beställ cylindrar.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Välj Klar.
 9. Programmeringsuppgiften skickas till iLOQ S10 Låssystem-servern.
 10. Välj Stäng.
 11. Cylindern visas i tabellvyn med status Beställd.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.