Open navigation

Programmera cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du programmerar cylindrar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Select Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Välj de cylindrar som ska programmeras.

  Den valda cylindern måste ha status Beställd eller Flyttad till programmering. Om cylindern har status Projekteradmåste du beställa cylindern först. Se Beställa cylindrar. 

 3. Högerklicka för att markera Programmera cylinder.

  Guiden Programmering av cylindrar öppnas.

 4. Välj Programmera cylindrar.
 5. En lista visar de cylindrar som ska programmeras.
 6. Välj Nästa.
 7. Välj Programmera cylindrar.
 8. Välj Nästa.
 9. En sammanfattning visas.
 10. Välj Klar.
 11. En statusbild visar information om vilken cylinder som står näst på tur i programmeringskön.

  Figur: Bilden Programmeringsstatus

  Bilden Programmeringsstatus
 12. Sätt i programmeringskabeln i den aktuella cylindern.
 13. Följ instruktionerna i statusbilden.
 14. En sammanfattning visas.
 15. Välj Stäng.
 16. De programmerade cylindrarna visas i tabellvyn med status Programmerade.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.