Open navigation

Identifiera en cylinder

Det här avsnittet beskriver hur du identifierar cylindrar i iLOQ S10 Manager.

Du kan vilja identifiera en cylinder om du inte vet om den hör till systemet och för att att hitta var i systemet cylindern är placerad.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

  2. Aktivera Programmeringsstatus.
  3. Sätt i cylinderprogrammeringskabeln i den cylinder du vill identifiera.
  4. Om cylindern hör till det här iLOQ S10 Låssystem visar systemet cylinderns placeringsnummer och programmerar cylindern om den programmeringsuppgift har beställts för den.
    Om cylindern hör till ett annat iLOQ S10 Låssystem eller befinner sig i fabriksläget, visar systemet ett meddelande om detta. 
  5. Ta ur programmeringskabeln ur cylindern.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.