Open navigation

Avprogrammera cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du avprogrammerar cylindrar i iLOQ S10 Manager.

När du avprogrammerar en fysisk cylinder ändras dess status från Programmerad till Formaterad. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Välj de cylindrar som ska avprogrammeras. 
 3. Högerklicka på den valda cylindern och välj Avprogrammera cylinder.
  Guiden Avprogrammera cylinder öppnas.
 4. Välj Avprogrammera cylindrar.
 5. Kontrollera att rätt cylinder är markerad.
 6. Välj Nästa.
 7. Avmarkera kryssrutan Återställ cylindrar till fabriksläge.
 8. Välj Nästa.
 9. Välj hur du vill fortsätta.

  Alternativen är:

  • Lämna cylindrarna i projekteringsläge – Välj Lämna cylindrarna i projekteringsläge om du vill lämna cylindrarna i projekteringsläge och programmera dem senare. 

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vill skapa programmeringsuppgiften men köra den senare, eller programmera nätverksanslutna cylindrar. 

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild cylinder. 

  • Beställ och överför paket till programmeringsenhet – Välj Beställ och överför paket till programmeringsenhet om du vill skapa programmeringsuppgifterna, överföra dem till Programmeringsenheten och ta Programmeringsenheten med dig för att programmera cylindrarna på plats. Om du har nätverksanslutna cylindrar programmeras de också över nätverket med det här alternativet.

 10. Välj Nästa.
 11. En sammanfattning visas.
 12. Välj Klar.
 13. Välj Stäng.

  Den fysiska cylindern har nu status Formaterad. Cylinderdefinitionen i iLOQ S10 Manager är fortfarande i läge Projekterad. Om du vill fortsätta med att avprogrammera den fysiska cylindern till Fabriksläge kan du läsa mer i Återställ cylindrar till fabriksläge. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.