Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Återställ cylindrar till fabriksläge

Det här avsnittet beskriver hur du återställer cylindrar till fabriksläge.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Kontrollera att cylindrarna befinner sig i läge Formaterad.
  Om cylindern inte är i läge Formaterad kan du läsa mer i Avprogrammera cylindrar.
 2. Välj Grunduppgifter > Fabriksläge.
  Guiden Sätt systemnyckeln i fabriksläge öppnas.
 3. Välj Sätt i fabriksläge.
 4. Välj Nästa.
 5. Välj Spara även fabriksåterställningsuppdrag på servern om du vill spara uppgiften på servern.
 6. Välj Nästa.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Välj Klar.
 9. Välj Stäng.
 10. Anslut den cylinder som ska återställas till Programmeringsenheten genom att sätta i cylinderprogrammeringskabeln i cylindern.

  Vänta tills den gröna statuslampan på programmeringsutrustningen tänds.

 11. Ta ur programmeringskabeln ur cylindern.
 12. Upprepa de två stegen ovan för följande cylindrar.
 13. Den fysiska cylindern är nu i Fabriksläge.
 14. Ta bort uppgiften från systemnyckeln genom att välja Fabriksläge igen.
  Följ guiden för att ta bort uppgiften.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket