Open navigation

Avbryt avprogrammering av cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du avbryter en återställning av cylindrar i iLOQ S10 Manager.

Anm:

Du kan inte avbryta en återställningsuppgift för en cylinder i läge Flyttad till programmering.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Markera de lås som har en återställningsuppgift du vill avbryta. 
 3. Högerklicka på en av de valda cylindrarna och välj Avprogrammera cylinder.
  Guiden Avprogrammera cylinder öppnas.
 4. Välj Avbryt återställning av cylindrar.
 5. Kontrollera att rätt cylindrar är markerade.
 6. Välj Nästa.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Välj Klar.
 9. Välj Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.