Open navigation

Ändra nyckelläsarens reläinställningar

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar nyckelläsarens reläinställningar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Högerklicka på nyckelläsaren för att välja Ändra nyckelläsarens reläinställningar.

  Guiden Ändring av nyckelläsarens reläinställningar öppnas.

 3. Välj Ändra nyckelläsarens reläinställningar.
 4. Välj Nästa.
 5. Välj reläkonfiguration i listrutan Välj relä struktur och ange relä data.

  Mer information finns i Reläkonfigurationer.

 6. Välj reläläge i listrutan <Välj relä läge>.
 7. Välj Nästa.
 8. Välj ett av alternativen nedan:

  Alternativen är:

  • Lämna cylindrarna i projekteringsläge – Välj Lämna cylindrarna i projekteringsläge om du vill lämna cylindrarna i projekteringsläge och programmera dem senare. 

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vill skapa programmeringsuppgiften men köra den senare, eller programmera nätverksanslutna cylindrar. 

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild cylinder. 

  • Beställ och överför paket till programmeringsenhet – Välj Beställ och överför paket till programmeringsenhet om du vill skapa programmeringsuppgifterna, överföra dem till Programmeringsenheten och ta Programmeringsenheten med dig för att programmera cylindrarna på plats. Om du har nätverksanslutna cylindrar programmeras de också över nätverket med det här alternativet.

 9. Välj Nästa.
 10. Välj Klar.
 11. Välj Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.