Open navigation

Återaktivera dolda cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du återaktiverar dolda cylindrar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

  2. Högerklicka i tabellvyn och välj Visa > Visa bara de dolda.
  3. Välj den cylinder eller de cylindrar du vill återaktivera.
  4. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  5. Högerklicka på en av de valda cylindrarna och välj Återaktivera cylinder.
  6. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  7. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.
  8. För att återgå till den ursprungliga vyn väljer du Visa > Visa bara de dolda igen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.