Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du visar information om nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Nycklarna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Nyckelns namn – Den här kolumnen innehåller nyckelns namn. 
  • Märkning – Den här kolumnen innehåller den fysiska nyckelns märkning. 
  • Personens namn – Den här kolumnen innehåller namnet på personen som nyckeln är kopplad till. 
  • Företag/Avdelning – Den här kolumnen innehåller uppgifter om det företag eller den avdelning där personen som nyckeln är kopplad till arbetar. 
  • Utlämningsdatum – Den här kolumnen visar det datum då nyckeln lämnades ut till personen. 
  • Programmeringsstatus – Den här kolumnen innehåller nyckelns programmeringsstatus. Möjliga värden är: 
   • Programmerad – Nyckeln har programmerats och den fysiska nyckeln har samma uppgifter som de som visas i iLOQ S10 Manager. Detta är den önskvärda statusen för nycklarna i systemet. 
   • Beställd – Nyckeln har beställts. En programmeringsuppgift har skapats för nyckeln. Det är antingen en uppgift för en första programmering av en ny fysisk nyckel eller en omprogrammeringsuppgift för en befintlig nyckel. Programmeringsuppgiften är dock inte genomförd ännu. 
   • Flyttad till programmering – En programmeringsuppgift för nyckeln har flyttats till Programmeringsenheten. 
   • Projekterad – Vissa ändringar för en befintlig nyckel har gjorts, eller så har en ny nyckel lagts till, men ännu inte skapats som programmeringsuppgift (det vill säga den är beställd).
  • Uppdrag – ej utförda – Den här statuskolumnen visar om programmeringen av nyckeln är slutförd eller inte. 
  • På svartlistan – Den här statuskolumnen visar om nyckeln har lagts till på svartlistan eller inte. 
  • Tidsbegränsad – Den här statuskolumnen visar om nyckeln har en tidsbegränsning eller inte. 
  • Versionsnummer – Den här statuskolumnen visar om nyckeln har versionsbehörighet eller ej och dess versionsnummer. 
  • Har upphört – Den här statuskolumnen visar om planerat återlämningsdatum för nyckeln har passerats eller inte. 
  • Redigerad senast – Den här statuskolumnen visar när programmeringsstatus för nyckeln ändrades senast. 
  • Redigerare – Den här kolumnen visar användaren som senast ändrade nyckelns programmeringsstatus. 
  • Antal behörigheter – Den här kolumnen visar antal behörigheter som har tilldelats nyckeln. 
  • Utgångsdatum – Den här kolumnen visar planerat återlämningsdatum för nyckeln. 
  • Startdatum – Den här kolumnen visar det datum då en tidsbegränsad nyckel börjar gälla. 
  • Slutdatum – Den här kolumnen visar slutdatum för en nyckels giltighet. 
  • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet nyckeln hör till. 
  • ROM_ID – Den här kolumnen innehåller serienumret på den fysiska nyckeln. De här uppgifterna visas bara för nycklar som har programmerats i systemet. 
  • RFID tag-nummer – Den här kolumnen visar RFID tag-UID-numret om nyckeln har ett sådant.
  • PIN-kod är angiven – Den här kolumnen visar om en PIN-kod för nyckeln har angetts eller inte. 
  • S10 Online nyckel – Den här kolumnen visar typ av S10 Online nyckel.
  • Tilläggsuppgifter – Den här kolumnen innehåller ytterligare information om nyckeln. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket