Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa egenskaper för nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Nycklarna visas i tabellvyn. Mer information om en enskild nyckel visas om du dubbelklickar på nyckeln för att öppna detaljerad information om den.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här radioknappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här radioknappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den information som är specifik för nyckeln är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade nyckeln. Kolumnerna är: 
   • Nyckelns namn – Den här kolumnen innehåller nyckelns namn. 
   • Personens namn – Den här kolumnen innehåller namnet på personen som nyckeln är kopplad till. 
   • Utlämningsdatum – Den här kolumnen visar det datum då nyckeln lämnades ut till personen. 
   • Programmeringsstatus – Den här kolumnen innehåller nyckelns programmeringsstatus. Möjliga värden är: 
    • Programmerad – Nyckeln har programmerats och den fysiska nyckeln har samma uppgifter som de som visas i iLOQ S10 Manager. Detta är den önskvärda statusen för nycklarna i systemet. 
    • Beställd – Nyckeln har beställts. En programmeringsuppgift har skapats för nyckeln. Det är antingen en uppgift för en första programmering av en ny fysisk nyckel eller en omprogrammeringsuppgift för en befintlig nyckel. Programmeringsuppgiften är dock inte genomförd ännu. 
    • Flyttad till programmering – En programmeringsuppgift för nyckeln har flyttats till Programmeringsenheten. 
    • Projekterad – Vissa ändringar för en befintlig nyckel har gjorts, eller så har en ny nyckel lagts till, men ännu inte skapats som programmeringsuppgift (det vill säga den är beställd).
   • Redigerad senast – Den här statuskolumnen visar när programmeringsstatus för nyckeln ändrades senast. 
   • Redigerare – Den här kolumnen visar användaren som senast ändrade nyckelns programmeringsstatus. 
   • På svartlistan – Den här statuskolumnen visar om nyckeln har lagts till på svartlistan eller inte. 
   • Märkning – Den här kolumnen innehåller den fysiska nyckelns märkning. 
   • Har upphört – Den här statuskolumnen visar om planerat återlämningsdatum för nyckeln har passerats eller inte. 
   • Utgångsdatum – Den här kolumnen visar planerat återlämningsdatum för nyckeln. 
   • Antal behörigheter – Den här kolumnen visar antal behörigheter som har tilldelats nyckeln. 
   • Antal dolda behörigheter – Den här kolumnen visar antal behörigheter för nyckeln som är dolda för användare i en annan zon. 
   • Dold – Den här kolumnen visar om nyckeln är dold eller inte. 
   • Versionsbehörighet – Om nyckeln har versionsbehörighet innehåller den här kolumnen namnet på versionsbehörigheten.
   • Versionsnummer – Den här kolumnen innehåller versionsnummer om nyckeln har en versionsbaserad behörighet. 
   • Tidsbegränsad – Den här statuskolumnen visar om nyckeln har en tidsbegränsning eller inte. 
   • Startdatum – Den här kolumnen visar det datum då en tidsbegränsad nyckel börjar gälla. 
   • Slutdatum – Den här kolumnen visar slutdatum för en nyckels giltighet. 
   • RFID tag-nummer – Den här kolumnen visar RFID tag-UID-numret om nyckeln har ett sådant. 
   • Tilläggsuppgifter – Den här kolumnen innehåller ytterligare information om nyckeln. 
   • Företag/Avdelning – Den här kolumnen innehåller uppgifter om det företag eller den avdelning där personen som nyckeln är kopplad till arbetar. 
   • Behörighet med PIN-kod – Den här kolumnen visar vilken sorts behörighet nyckeln har till cylindrar som kräver PIN-kod.
   • PIN-kod är angiven – Den här kolumnen visar om en PIN-kod för nyckeln har angetts eller inte. 
   • S10 Online-ID – Den här kolumnen visar internt RFID-nummer för S10 Online-systemet.
   • Skjut upp datum – Den här kolumnen anger startdatumet för nyckelförändringens tillgänglighet vid programmerings-hot spot. 
   • Ersatt – Den här kolumnen visar om den här nyckeln har ersatts av en annan nyckel eller ej.
   • Ersättande nyckelns nam – Den här kolumnen visar den nyckel som ersatts av den här nyckeln.
   • Ersättningsnyckel – Den här kolumnen visar .om denna nyckel ersätter en annan nyckel eller ej.
   • S10 Online nyckel – Den här kolumnen visar typ av S10 Online nyckel.
  • Cylindrar som kan öppnas – Fliken Cylindrar som kan öppnas innehåller information om de cylindrar som nycklarna har behörighet till. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar. 
  • Behörigheter – Fliken Behörigheter innehåller information om de behörigheter som nyckeln har. Kolumnerna är: 
   • Behörighet – Den här kolumnen innehåller namnet på behörigheten. 
   • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller beskrivningen av behörigheten. 
   • Villkorsstyrd behörighet – Den här kryssrutan visar om behörigheten är villkorsstyrd eller inte. 
   • Status – Trafikljusikonen i den här kolumnen visar om behörigheten är svartlistad eller inte. Färgkoderna är: 
    • Grön – Behörigheten finns inte på svartlistan.
    • Röd – Behörigheten finns på svartlistan.
   • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet behörigheten hör till.
   • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon behörigheten hör till.
   • Standardbehörighet – Den här kryssrutan visar om behörigheten är standardbehörighet eller inte. 
   • Versionsnummer – Den här kolumnen innehåller versionsnummer om behörigheten är versionsbaserad. 
   • Versionstatus – Den här kolumnen visar om nyckeln har aktuell information om behörighetsversionen. Versionstatus kan vara föråldrad, exempelvis om du har lagt till en nyckel som har ett högre versionsnummer. 
  • Nyckelns innehavare – fliken Nyckelns innehavareinnehåller information om den person som är kopplad till nyckeln. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa personer. 
  • Tidsbegränsning – Fliken Tidsbegränsning innehåller information om nyckelns tidsbegränsning. Tidsbegränsningarna beskrivs i avsnitt Lägga till en ny nyckel.. 
  • Historia – Fliken Historia innehåller information om nyckelns historik. Genom att klicka på plustecknet vid en rad med nyckelhistorik kan du visa detaljerad information. Du kan se: 
   • Historik för nyckelprogrammering
   • Historik över nyckelöverlämningar
   • Namnet på ersättningsnyckeln, om denna nyckel ersätter en annan nyckel.
  • Se även Visa nycklar. 

  • Dokument – Fliken Dokument innehåller nyckelöverlämningar och/eller nyckelåterlämningsdokument, om de har signerats digitalt.
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket