Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra nycklarnas behörigheter

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar nycklarnas behörigheter i iLOQ S10 Manager.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Select Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj önskad nyckel. 
 3. Högerklicka för att välja Ändra nyckelns behörigheter.
  Guiden Ändra nyckelns behörigheter öppnas.
 4. Välj Ändra nyckelns behörigheter.
 5. Välj nyckelns behörighet(er). 
  Tips:

  Om du vill visa cylinderspecifika, individuella behörigheter, som inte visas som standard, väljer du <alla> i listrutan längst upp till vänster på skärmen.

  1. Du kan hantera vald behörighet med pilknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda. 
 6. Om det behövs kan du ange att nyckeln är tidsbegränsad genom att välja Ange tidschema.

  Du kan definiera två olika tidsgränser enligt nedan: 

  • Startdatum eller Veckokalender för den första tidsgränsen.
  • Slutdatum eller Veckokalender för den andra tidsgränsen.
  Anm:

  När du anger tidsgränserna anger du vilka tider nyckeln är aktiverad.

  Alternativen är:

  • Används inte – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln inte tidsbegränsad. Nyckeln är alltid aktiv.

  • Startdatum – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 1 aktiverad. Nyckeln är aktiverad från och med den tidpunkt du anger i datum- och tidsfälten. 

   Figur: Tidsgräns – Startdatum

   Tidsgräns – Startdatum
  • Veckokalender – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 1 aktiverad. Nyckeln är aktiverad på de tider varje vecka som du definierar i kalendern. 

   Figur: Tidsgräns – Veckokalender

   Tidsgräns – Veckokalender
  • Slutdatum – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 2 aktiverad. Nyckeln är aktiverad till och med den tidpunkt du anger i datum- och tidsfälten. 

   Figur: Tidsgräns – Slutdatum

   Tidsgräns – Slutdatum
  • Veckokalender – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 2 aktiverad. Nyckeln är aktiverad på de tider varje vecka som du definierar i kalendern. 

   Figur: Tidsgräns – Veckokalender

   Tidsgräns – Veckokalender
  Tips:

  Om du vill ange en tidsgräns som sträcker sig över natten, exempelvis från måndag kl 18 till tisdag kl 07, anger du starttiden i starttidsfältet och sluttiden i sluttidsfältet. Om starttiden är senare är sluttiden byter systemet automatiskt datum vid midnatt. 

  Figur: Tidsgräns – Tidsgräns som sträcker sig över natten

  Tidsgräns – Tidsgräns som sträcker sig över natten
  Tips:

  Du kan se en förhandsvisning av kalendern och de angivna tidsgränserna genom att klicka på knappen Visa.

 7. Välj Nästa.
 8. Välj hur du vill fortsätta:
  • Lämna nycklarna i projekteringsläge – Välj Lämna nycklarna i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och programmera den senare. 

  • Beställ nycklar – Välj Beställ nycklar om du vill skapa programmeringuppgiften men köra den senare, eller fjärrprogrammera nyckeln via en programmerings-Hotspot för nycklar.

  • Programmera nyckel – Välj Programmera nyckel om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild nyckel. 

  • Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet – Välj Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet om du vill skapa programmeringsuppgiften, överföra den till Programmeringsenheten och ta Programmeringsenheten med dig för att programmera nyckeln på plats. 

  • Beställ, programmera och lämna ut nyckel – Välj Beställ, programmera och lämna ut nycklar om du vill skapa programmeringsuppgiften, programmera nyckeln direkt och lämna ut den till en person. 

 9. Välj Nästa.
 10. En sammanfattning visas.
 11. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket