Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Beställa nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du beställer nycklar i iLOQ S10 Manager.

Du kan distribuera systemets administration genom att tillåta att en användare beställer, det vill säga godkänner, programändringar på nycklarna. En annan användare, till exempel, med begränsade rättigheter, kan utföra beställda programmeringsuppgifter men inte ändra innehållet i programmeringsuppgifterna. 

Om du inte använder distribuerad systemadministration kan du utföra de beställda programmeringsuppgifterna själv. I vilket fall är beställningen en obligatorisk fas i systemet. Men du kan beställa och programmera en nyckel direkt genom att välja Programmera nyckel i slutet av beställningsguiden.

När du beställer en nyckel skapas programmeringsuppgiften och skickas till iLOQ S10 Låssystem-servern där den väntar på att överföras till nyckeln via Programmeringsenheten eller via en fjärranslutning vid en programmerings-Hotspot för nycklar. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj Beställ nycklar.
  Guiden Beställning av nycklarna öppnas.
 3. Välj Beställ nycklar.
 4. Välj den nyckel du vill beställa.
 5. Välj Nästa.
 6. Välj Beställ nyckel.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Välj Klar.
 9. Programmeringsuppgiften skickas till iLOQ S10 Låssystem-servern.
 10. Välj Stäng.
 11. Nyckeln visas i listan med status Beställd.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket