Open navigation

Koppla en nyckel till en person

Det här avsnittet beskriver hur du kopplar en nyckel till en person eller ändrar vilken person som ska vara kopplad till en nyckel i iLOQ S10 Manager.

Du måste koppla en nyckel till en person innan du kan lämna över nyckeln till personen. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj den nyckel du vill koppla till en person.
 3. Högerklicka för att markera Koppla nyckel till person.
  Guiden Koppling av nycklar till person öppnas.
 4. Välj Koppla nycklar till person.
 5. Välj nyckel som ska kopplas till personen.
 6. Välj Nästa.
 7. Välj den person som nyckeln ska kopplas till.
  Tips:

  Om önskad person inte finns med i personlistan kan du lägga till en ny person genom att högerklicka för att markera Lägg till ny person.

 8. Välj Nästa.
 9. Välj Klar.
 10. Välj Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.