Open navigation

Lämna ut en nyckel

Det här avsnittet beskriver hur du lämnar ut en nyckeln till en person i iLOQ S10 Manager.

Du kan lämna ut en nyckel till en person när nyckeln har programmerats och kopplats till en person.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj Lämna ut nyckel.
  Guiden Utlämning av nycklar öppnas.
 3. Välj Lämna ut nyckel.
 4. Välj den nyckel du vill lämna ut till en person.
 5. Välj Nästa.
 6. En sammanfattning visas.
 7. Välj om du vill skriva ut ett dokument för nyckelöverlämning.
 8. Välj Klar.
 9. Välj Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.