Open navigation

Dölja nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du döljer nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

  2. Välj de nycklar du vill dölja. 
  3. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  4. Högerklicka på en av de valda nycklarna och välj Dölj nyckel på listan.
  5. En bekräftelse visas.
  6. Välj Ja.
  7. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  8. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.