Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Återaktivera dolda nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du återaktiverar dolda nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

  2. Högerklicka i tabellvyn och välj Visa > Visa bara de dolda.
  3. Välj den nyckel eller de nycklar du vill återaktivera.
  4. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  5. Högerklicka på en av de valda nycklarna och välj Återaktivera nycklar.
  6. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  7. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.
  8. För att återgå till den ursprungliga vyn väljer du Visa > Visa bara de dolda igen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket