Open navigation

Visa personer

Det här avsnittet beskriver hur du visar information om personer i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa personer.

 2. Personerna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Efternamn – Den här kolumnen innehåller personens efternamn. 
  • Förnamn – Den här kolumnen innehåller personens förnamn. 
  • Antal nycklar – Den här kolumnen visa det antal nycklar som personen har. 
  • Företag/Avdelning – Den här kolumnen innehåller namnet på företaget eller avdelningen där personen arbetar. 
  • Titel – Den här kolumnen innehåller personens titel. 
  • Identifikation – Den här kolumnen innehåller företags-ID:t för personen. 
  • Kontaktuppgifter – Den här kolumnen innehåller personens kontaktuppgifter. 
  • E-post – Den här kolumnen innehåller personens e-postadress. 
  • Gatuadress – Den här kolumnen innehåller personens gatuadress. 
  • Postnr – Den här kolumnen innehåller personens postnummer. 
  • Ort – Den här kolumnen innehåller personens postort. 
  • Land – Den här kolumnen innehåller landet där personen bor. 
  • Telefonnummer 1/2/3 – Den här kolumnen innehåller personens telefonnummer. 
  • Anställningen upphör – Den här kolumnen innehåller datumet då en persons anställning upphör. Det här datumet anges automatiskt för den personens nyckel som dess Utgångsdatum. 
  • Det externa systemets ID – Den här kolumnen innehåller ID:t i ett externt system. Det här ID-numret används endast för kommunikation med API:et.
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av personen. 
  • Ändringsbar – Kryssrutan i den här statuskolumnen visar om personens uppgifter kan ändras eller inte. Om den här kryssrutan är markerad kan personens uppgifter bara ändras via API:et.
  • Roller – Den här kolumnen innehåller personens roller. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.