Open navigation

Visa egenskaper för person

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för personer i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa personer.

 2. Personerna visas i tabellvyn. Mer information om en enskild person visas om du dubbelklickar på personen för att öppna detaljerad information om den.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här radioknappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här radioknappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den information som är specifik för personer är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade personen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa personer. 
  • Användar-ID – Fliken Användar-ID innehåller information om personens användar-ID, om det finns ett sådant.
  • Zoner – Fliken Zoner innehåller information om de zoner personen har, om det finns några.
  • Roller – Fliken Roller innehåller information om personens roller. Se avsnitt Persongrupper.
  • Nycklar – Fliken Nycklar innehåller information om personens nycklar. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nycklar. 
  • Behörigheter till cylindrar – Fliken Behörigheter till cylindrar innehåller information om personens behörigheter till cylindrar.
  • Dokument – Fliken Dokument innehåller nyckelöverlämningar och/eller nyckelåterlämningsdokument, om de har signerats digitalt.
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.