Open navigation

Skapa en ny ersättningsnyckel

Det här avsnittet beskriver hur du skapar en ersättningsnyckel i iLOQ S10 Manager.

Den här funktionen används för att lägga till en förlorad nyckel på svartlistan genom att använda en ersättningsnyckel, i stället för att använda Programmeringsenheten. Ersättningsnyckeln ärver behörigheterna, person som nyckeln är kopplad till, och så vidare, från den förlorade nyckeln.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj den förlorade nyckel som måste ersättas med en ny nyckel.
 3. Högerklicka på nyckeln för att välja Skapa en ersättande nyckel.
  Guiden Ersätt nyckel öppnas.
 4. Välj Skapa en ersättningsnyckel.
 5. Den valda nyckeln visas i nyckellistan.
 6. Välj Nästa.
 7. Ge nyckeln ett namn i fältet Nyckelns namn/beskrivning om det behövs.
 8. Skriv in det planerade återlämningsdatumet i fältet Planerat återlämningsdatum.
 9. Välj Nästa.
 10. Välj hur du vill fortsätta.
  Alternativen är: 
  • Lämna nyckeln i projekteringsläge – Välj Lämna nyckeln i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och fortsätta att projektera låssystemet utan att, till exempel, programmera de fysiska nycklarna.
  • Beställ nyckel – Nycklarna måste beställas innan de kan programmeras. En beställning skapar en programmeringsuppgift för nyckeln så att den kan programmeras senare. Mer information finns i Nycklaroch Beställa nycklar.
  • Beställ och programmera nyckel – Välj Beställ och programmera nyckel om du vill beställa ett programmeringspaket och programmera nyckeln direkt. Mer information finns i Programmera nycklar.
  • Beställ, programmera och lämna ut nyckel – Välj Beställ, programmera och lämna ut nyckel för att beställa ett programmeringspaket, programmera nyckeln och lämna ut den till en person direkt.
 11. Välj Nästa.
 12. Välj om du vill beställa programmeringsuppgifter för cylindern eller överföra dem till Programmeringsenheten för programmering vid ett senare tillfälle.
 13. Välj Nästa.
 14. En sammanfattning visas.
 15. Följ guiden för att slutföra proceduren.
 16. Använd ersättningsnyckeln i cylindrarna för att blockera den förlorade nyckeln.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.