Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Arbeta med planritningar

Det här avsnittet beskriver hur du arbetar med planritningar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Planritningar.
 2. Välj en planritning genom att klicka på planritningens namn i planritningslistan längst ned till höger på skärmen.
 3. Följande verktyg är tillgängliga i verktygsfältet för planritningar:
  •  – Om du trycker på den här knappen visar muspekaren som standard egenskaper för cylindern, när du klickar på cylindern på planritningen. 
  •  – Om du trycker på den här knappen flyttar muspekaren som standard cylindern, när du klickar på cylindern på planritningen. 
  •  – Om du trycker på den här knappen kan du skalförändra cylindrarnas topologi för att passa nya planritningar som har annan storlek än de ursprungliga. Mer information finns i Hantera ändrade planritningar. 
  •  – Om du trycker på den här knappen zoomar planritningen in för att passa skärmens bredd. 
  •  – Om du trycker på den här knappen kan du markera ett område på planritningen och det markerade området zoomas in så att det fyller upp skärmens bredd. 
  •  – Om du trycker på den här knappen förstoras planritningen. Du kan också zooma genom att använda hjulet på musen. Du kan flytta runt den inzoomade planritningen på skärmen genom att hålla den högra musknappen nedtryckt och flytta runt musen.
  •  – Om du trycker på den här knappen förminskas planritningen. Du kan också zooma genom att använda hjulet på musen.
  •  – Använd den här listrutan för att välja storlek på cylindersymbolerna på planritningen. 
  •  – Använd den här listrutan för att kopiera planritningen och cylindrarna till klippbordet. Alternativen är: 
   • Kopiera allt – Välj Kopiera allt om du vill kopiera hela planritningen och alla cylindrar som finns på den, till klippbordet.
   • Kopiera det valda området – Välj Kopiera det valda området om du vill kopiera det valda området och alla cylindrar som finns i det, till klippbordet.
  •  – Använd den här listrutan för att skriva ut planritningen och cylindrarna som finns på den. Alternativen är: 
   • Skriv ut allt – Välj Skriv ut allt för att skriva ut hela planritningen och alla cylindrar som finns på den.
   • Skriv ut det valda området – Välj Skriv ut det valda området om du vill skriva ut det valda området och alla cylindrar som finns i det.
  Anm:

  Fler alternativ visas om du högerklickar på planritningen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket