Open navigation

Hantera ändrade planritningar

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar cylindrarnas topologi för att passa förändringar i planritningar som har en annan storlek än de ursprungliga.

När du ersätter en planritning med en annan, som har en annan storlek, placeras inte cylindrarna automatiskt ut på motsvarande platser på den nya planritningen, även om deras relationer till varandra förblir desamma. Men du kan skala om cylindrarnas topologi för att passa den nya planritningen.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Planritningar.
  2. Välj den nya planritningen.
  3. Klicka på knappen Överför alla cylindrar enligt referensöverföringar.
  4. Välj en cylinder nära det övre högra hörnet på planritningen och dra den till rätt position på planritningen.
  5. Välj en cylinder nära det nedre vänstra hörnet på planritningen och dra den till rätt position på planritningen.
  6. De andra cylindrarna flyttas automatiskt till korrekta positioner.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.