Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Behörigheter

Behörigheter används för att definiera förhållandena mellan nycklar och cylindrar. Som regel kan sägas att om en nyckel delar en eller fler behörigheter med en cylinder kan nyckeln öppna cylindern.

Det är mest praktiskt att dela upp behörigheterna i två kategorier:

 • Behörigheter enligt persongrupper. Dessa kan betraktas som behörighetsgrupper.
 • Cylinderspecifika, individuella behörigheter.

Behörigheten för en individ hanteras huvudsakligen via behörighetsgrupper. Cylinderspecifika individuella behörigheter är ett komplement till behörighetsgrupperna och ger ökad flexibilitet i hanteringen av behörigheter.

Listan nedan innehåller en planeringsguide för behörigheter:

 • Skapa behörigheter enligt persongrupper, exempelvis "Underhåll", "Lokalvårdare", "Vakt", "Lärare" eller "Medarbetare". Vanligtvis används dessa behörigheter på nycklar som skapas för respektive persongrupper. Ett vanligt undantag från den här rekommendationen är behörigheten "Huvudbehörighet" som gäller alla cylindrar. 
  Tips:

  Det finns låssystem där antalet behörigheter är stort. Ett exempel på ett sådant låssystem är ett köpcentrum med tiotals butiker som var och en har en egen behörighet. I dessa fall kan du minska antalet behörigheter på cylindrarna i gemensamma utrymmen, som alla ska ha behörighet till, genom att använda en extra behörighet för "gemensamma utrymmen", som alla butiksnycklar får. 

  På så vis behöver du inte tilldela varje butik behörighet till cylindrarna i de gemensamma utrymmena utan använda behörigheten "gemensamma utrymmen" i stället. I den här lösningen består butiksnyckeln av den butiksspecifika behörigheten och behörigheten "Gemensamma utrymmen".

 • En behörighet kan innehålla en eller fler cylindrar. Exempelvis kan behörigheten för en lärare omfatta cylindrarna för huvudingången och klassrummen.
 • En cylinder kan innehålla en eller flera behörigheter. Exempelvis kan en klassrumscylinder innehålla behörigheterna "Huvudbehörighet", "Underhåll", "Lokalvårdare" och "Lärare".
 • En nyckel kan innehålla en eller flera behörigheter. Exempelvis kan en musiklärares nyckel innehålla den vanliga behörigheten "Lärare" och "Musiklärare" som extra behörighet, som ger behörighet till musikklassrummet, instrumentrum osv., som är blockerade från den vanliga behörigheten "Lärare".

En behörighet kan som standard visas eller inte visas i iLOQ S10 Manager. Du kan använda vyinställningen för behörigheten för att dölja behörigheter som sällan används, om ditt system har väldigt många behörigheter. Det kan handla om exempelvis cylinderspecifika behörigheter som skapats vid sidan av de behörigheter som skapats baserade på persongrupper. Om hundratals cylinderspecifika behörigheter som sällan används skulle visas i samma vy skulle det bli svårt att hitta de behörigheter som används oftare i iLOQ S10 Manager. I ett sådant fall är det en bra idé att som standard inte visa de cylinderspecifika behörigheterna. Det gör systemet mer lättanvänt. 

Det finns två avancerade behörighetstyper: 

 • Versionsbehörigheter. 

  Versionsbehörigheter kan användas för att ge tillfällig behörighet, exempelvis på hotell. När en kund sätter i en nyckel i cylindern måste versionsnumren för nycklarnas och cylindrarnas behörigheter stämma överens, eller nyckelns versionsnummer högre än cylinderns. Annars kan nyckeln inte öppna cylindern. 

  När du lägger till en versionsbehörighet i systemet får den versionsnummer 1. När du lägger till versionsbehörigheten på cylindrarna eller nycklarna väljer du samma eller en högre behörighetsversion än den som redan finns på behörigheten. 

  I exemplet med hotellet skulle det betyda att du ger en ny kund en rumsnyckeln med en behörighet som har ett högre versionsnummer. När kunden sätter nyckeln i cylindern ökas versionsnumret på cylinderns behörighet. Tidigare kunder kan inte längre öppna dörren även om de inte skulle ha lämnat tillbaka sin nyckel i receptionen. Dessutom behöver personalen i receptionen inte svartlista rumsnycklar som inte lämnats tillbaka. 

  Anm:

  En nyckel eller en cylinder kan bara innehålla en versionsbehörighet, förutom de normala behörigheterna.

 • Villkorsstyrd behörighet. 

  Villkorsstyrd behörighet kan användas när cylindrarna kontrolleras av extern, potentialfri kontaktinformation, exempelvis ett relä eller en omkopplare. När kontakterna är slutna är behörigheten giltig. När kontakterna är öppna är behörigheten ogiltig. 

  Du kan använda villkorsstyrd behörighet i exempelvis ett scenario där du har ett flerfamiljshus där servicepersonal behöver få tillgång till lägenheterna ibland. Du kan utrusta lägenhetsdörrarna med omkopplare med PÅ och AV, så att lägenhetsinnehavaren själv kan styra personalens åtkomst till lägenheten. Om omkopplaren är i läge PÅ kan servicepersonalen komma in i lägenheten och vice versa. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket