Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa behörigheter

Det här avsnittet beskriver hur du visar behörigheter i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Visa behörigheter.

 2. Behörigheterna med vyinställningen Grundbehörigheter visas i tabellvyn.
  Tips:

  Om du vill se behörigheter med vyinställningen med Dolda/individuella behörigheter klickar du på filterikonen.

  Kolumnerna är:

  • Namn – Den här kolumnen innehåller namnet på behörigheten. 
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller beskrivningen av behörigheten. 
  • Behörighet med version – Kryssrutan anger om behörigheten är versionsbaserad eller inte. 
  • Versionsnummer – Den här kolumnen innehåller versionsnummer om behörigheten är versionsbaserad. 
  • Villkorsstyrd behörighet – Kryssrutan anger om behörigheten är villkorsstyrd eller inte. 
  • Standardbehörighet – Den här kryssrutan visar vilken som är standardbehörigheten. 
  • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet behörigheten hör till. 
  • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon behörigheten hör till. 
  • Synlighet – Den här kolumnen innehåller synligheten för behörigheten. Alternativen är: 
   • Grundbehörigheter – Behörigheten visas som standard. 
   • Dolda/individuella behörigheter – Behörigheten visas som standard inte. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket