Open navigation

Visa behörigheter

Det här avsnittet beskriver hur du visar behörigheter i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Visa behörigheter.

 2. Behörigheterna med vyinställningen Grundbehörigheter visas i tabellvyn.
  Tips:

  Om du vill se behörigheter med vyinställningen med Dolda/individuella behörigheter klickar du på filterikonen.

  Kolumnerna är:

  • Namn – Den här kolumnen innehåller namnet på behörigheten. 
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller beskrivningen av behörigheten. 
  • Behörighet med version – Kryssrutan anger om behörigheten är versionsbaserad eller inte. 
  • Versionsnummer – Den här kolumnen innehåller versionsnummer om behörigheten är versionsbaserad. 
  • Villkorsstyrd behörighet – Kryssrutan anger om behörigheten är villkorsstyrd eller inte. 
  • Standardbehörighet – Den här kryssrutan visar vilken som är standardbehörigheten. 
  • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet behörigheten hör till. 
  • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon behörigheten hör till. 
  • Synlighet – Den här kolumnen innehåller synligheten för behörigheten. Alternativen är: 
   • Grundbehörigheter – Behörigheten visas som standard. 
   • Dolda/individuella behörigheter – Behörigheten visas som standard inte. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.