Open navigation

Visa egenskaperna för behörigheter

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för en enskild behörighet i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Visa behörigheter.

 2. Behörigheterna visas i tabellvyn. För att visa fler egenskaper hos en behörighet dubbelklickar du på behörigheten.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här radioknappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här radioknappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den behörighetsspecifika informationen är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade behörigheten. Fälten är: 
   • Namn – Det här fältet innehåller namnet på behörigheten. 
   • Beskrivning – Det här fältet innehåller en beskrivning av behörigheten. 
   • Villkorsstyrd behörighet – Det här fältet anger om behörigheten är villkorsstyrd eller inte. 
   • Beskrivning av villkorsstyrd behörighet – Det här fältet innehåller en beskrivning av den villkorsstyrda behörigheten. 
   • Standardbehörighet – Den här kryssrutan visar vilken som är standardbehörigheten. 
   • Behörighet med version – Det här fältet anger om behörigheten är versionsbaserad eller inte. 
   • Versionsnummer – Det här fältet innehåller behörighetens versionsnummer om behörigheten är versionsbaserad.
  • Cylindrar som har behörigheten – Fliken Cylindrar som har behörigheten innehåller information om de cylindrar som har den valda behörigheten. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar. 
  • Nycklar som har behörigheten – Fliken Nycklar som har behörigheten innehåller information om de nycklar som har den valda behörigheten. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nycklar. 
  • Roller som har behörigheten – Fliken innehåller information om vilka roller som har den valda behörigheten.
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.