Open navigation

Radera persongrupper

Det här avsnittet beskriver hur du raderar persongrupper i iLOQ S10 Låssystem.

Anm:

Du kan inte ta bort ett objekt utan att först ha tagit bort alla anslutningar som objektet har (exempelvis kan du inte ta bort en person med nycklar utan att först ha tagit bort nycklarna från personen).

Om du tar bort ett objekt tas inte händelserna för det objektet bort från händelseloggen.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Ytterligare information > Visa persongrupper.

  2. Välj de persongrupper du vill radera. 
  3. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  4. Högerklicka på en av de valda persongrupperna och välj Radera.
    Alternativt kan du trycka på knappen DELETE. 
  5. En bekräftelse visas.
  6. Välj Ja.
  7. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  8. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.