Open navigation

Visa systemnycklar

Det här avsnittet beskriver hur du visar systemnycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa systemnycklar.

 2. Systemnycklarna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av systemnyckeln. 
  • Används – Kryssrutan anger om systemnyckeln används eller inte. 
  • Typ – Den här kolumnen visar typen av systemnyckel. Systemnyckeltypen är alltid Systemnyckel.
  • ROM_ID – Den här kolumnen innehåller systemnyckelns serienummer. De här uppgifterna visas bara för systemnycklar som har programmerats i systemet. 
 3. Mer information får du om du klickar på +-tecknet till vänster om kolumnen Beskrivning.

  Kolumnerna är:

  • Användar-ID – Den här kolumnen visar det användar-ID som har tilldelats systemnyckeln. 
  • Efternamn – Den här kolumnen innehåller efternamnet på den person som har tilldelats användar-ID:t. 
  • Förnamn – Den här kolumnen innehåller förnamnet på den person som har tilldelats användar-ID:t. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.