Open navigation

Lägga till systemnycklar

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en systemnyckel i iLOQ S10 Låssystem.

Anm:

Om det är första systemnyckeln du lägger till följer du instruktionerna i avsnitt Lägga till den första systemnyckeln och koppla den till en användare.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Logga in på iLOQ S10 Manager.
 2. Välj Administration > Visa systemnycklar.

 3. Välj Lägg till systemnyckel.
  Guiden Lägg till systemnyckel öppnas.
 4. Välj Lägg till systemnyckel.
 5. Ge systemnyckeln ett namn.
  Tips:

  Du kan namnge systemnycklarna enligt deras färger. På så vis är det enkel att välja rätt systemnyckel för systemet.

 6. Välj Aktiv.
 7. Välj Nästa.
 8. En sammanfattning visas.
 9. Välj Klar.
 10. Skriv in låssystemets masterlösenord. 
 11. Välj OK.
 12. Sätt i en tom systemnyckel i iLOQ Programmeringsenhet-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 13. Sätt i den ursprungliga inloggningssystemnyckeln i uttaget i programmeringsenheten i iLOQ.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 14. En sammanfattning visas.
 15. Välj OK.
  Systemnyckeln visas i systemnyckellistan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.