Open navigation

Lägga till systemnyckel och koppla den till en användare

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en systemnyckel i iLOQ S10 Låssystem och kopplar systemnyckeln till en användare.

Anm:

Om det är första systemnyckeln du lägger till följer du instruktionerna i avsnitt Lägga till den första systemnyckeln och koppla den till en användare.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa systemnycklar.

 2. Välj Lägg till systemnyckel.
  Guiden Lägg till systemnyckel öppnas.
 3. Välj Lägg till systemnyckel och koppla den till person.
 4. Ge systemnyckeln ett namn.
  Tips:

  Du kan namnge systemnycklarna enligt deras färger. På så vis är det enkel att välja rätt systemnyckel för systemet.

 5. Välj Systemnyckel.
 6. Välj Aktiv.
 7. Välj Nästa.
 8. Välj önskad användare. 
 9. Välj Nästa.
 10. En sammanfattning visas.
 11. Välj Klar.
 12. Skriv in låssystemets masterlösenord. 
 13. Välj OK.
 14. Sätt i den tomma systemnyckeln i iLOQ Programmeringsenhet-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 15. Sätt i den ursprungliga systemnyckeln i iLOQ Programmeringsenhet-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 16. En sammanfattning visas.
 17. Välj Stäng.
 18. Välj OK.
  Systemnyckeln visas i systemnyckellistan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.