Open navigation

Radera systemnycklar

Det här avsnittet beskriver hur du raderar systemnycklar i iLOQ S10 Låssystem.

Med denna funktion kan du återställa en systemnyckel till fabriksläget.

Anm:
Du kan inte återställa en förlorad systemnyckel eftersom systemnyckeln själv behövs för den här proceduren. Om så är fallet:
 1. Aktivera Ändra.
 2. avmarkera kryssrutan Används.
 3. Inaktivera Ändra.
Anm:

Du kan inte ta bort ett objekt utan att först ha tagit bort alla anslutningar som objektet har (exempelvis kan du inte ta bort en person med nycklar utan att först ha tagit bort nycklarna från personen).

Om du tar bort ett objekt tas inte händelserna för det objektet bort från händelseloggen.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa systemnycklar.

 2. Välj de systemnycklar du vill radera. 
 3. Högerklicka på en av de valda systemnycklarna och välj Radera.
  Guiden Radering av systemnyckel öppnas. 
 4. Välj Ta bort systemnyckel.
 5. Välj Nästa.
 6. Kontrollera att rätt systemnycklar har valts.
 7. Välj Nästa.
 8. En bekräftelse visas.
 9. Välj Klar.
 10. Sätt i den systemnyckeln som ska raderas i iLOQ Programmeringsenhet-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 11. Sätt i den ursprungliga systemnyckeln i iLOQ Programmeringsenhet-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.