Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa nätverksmoduler

Det här avsnittet beskriver hur du visar information om nätverksmoduler i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Nätverkmodulerna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller beskrivningen av nätverksmodulen.
  • Används – Den här kolumnen visar om nätverksmodulen används eller inte. 
  • Typ – Den här kolumnen visar typen av nätverksmodul. Möjliga typer är:
   • Net box
   • KeyScheduler för nyckel
   • Remote Station
   • Net Bridge
  • ROM_ID – Den här kolumnen innehåller serienumret på systemnyckeln i nätverksmodulen. De här uppgifterna visas bara för systemnycklar som har programmerats i systemet. 
  • Nyckel-Hotspot – Den här kolumnen visar om nätverksmodulen har en programmerings-Hotspot för nycklar ansluten eller inte. 
  • Licens – Den här kolumnen visar den licenstyp för nätverksmodul som finns tillgänglig för den valda nätverksmodultypen. Möjliga typer är: 
   • Basic
   • Pro
   • KeyScheduler för nyckel
   • Net Bridge
  • Planritning – Den här kolumnen visar planritningen över platsen där nätverksmodulen finns.
  • Intervallens relä – Den här kolumnen innehåller namnen på intervallens reläer om det finns sådana. 
  • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon nätverksmodulen hör till. 
  • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet nätverksmodulen hör till. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket