Open navigation

Visa egenskaper för nätverksmodul

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för nätverksmoduler i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Nätverkmodulerna visas i tabellvyn. Om du vill visa mer information om en enskild nätverksmodul dubbelklickar du på den.

  Informationen som är specifik för nätverksmodulen är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade nätverksmodulen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nätverksmoduler.
  • Cylindrar – Fliken Cylindrar innehåller information om de cylindrar som är anslutna till nätverksmodulen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar. 
  • Nätverksansluten – Fliken Nätverksansluten innehåller information om den markerade nätverksmodulens nätverk. Fälten är:
   • Nätverksmodul – Det här fältet innehåller namnet på nätverksmodulen. 
   • IP och port – Det här fältet visar nätverksmodulens offentliga IP-adress och brandväggsport. 
   • MAC-adress – det här fältet visar nätverksmodulens MAC-adress. 
   • Rapporteringsdatum – Det här fältet visar datum och tid när nätverksmodulen senast lyssnade av servern. 
   • Kopplingsdatum – Det här fältet visar datum och tid när nätverksmodulen senast startades. 
   • Programmeringsenhetsversion – Det här fältet visar mjukvaruversionen i den interna programmeringsenheten som används för att kontrollera de nätverksanslutna cylindrarna. 
   • Mjukvaruversion – Det här fältet anger vilken mjukvaruversion som finns på nätverksmodulen. 
   • Kalendern uppdaterad – Det här fältet visar datum och tid när kalenderinformation senast hämtades från servern. 
  • Kö för Remote Station – Fliken Kö för Remote Station innehåller information om uppgiftskön på Remote Station. Kolumnerna är: 
   • Typ – Den här kolumnen innehåller typen av programmeringsuppgift. 
   • Namn – Den här kolumnen innehåller det namnet på nyckeln eller cylinderns märkning. 
   • Status – Den här kolumnen innehåller cylinderns eller nyckelns programmeringsstatus. 
   • Objekt/Innehavare – Den här kolumnen innehåller namnet på utrymmet eller personen som nyckeln är kopplad till. 
   • Planritning – Den här kolumnen innehåller planritningen där målet för uppgiften finns. 
   • Fastighet – Den här kolumnen innehåller fastigheten där målet för uppgiften finns. 
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.