Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en Net Box

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en Net Box i iLOQ S10 Låssystem.

Innan du börjar: 

 • Anslut nätverksmodulen enligt de separata instruktionerna för detta. Men du behöver inte installera nätverksmodulerna på plats, om platserna använder DHCP-protokollet för att tillhandahålla IP-adresser och annan liknande konfigurationsinformation för nätverksmoduler. 
 • Stäng av nätverksmodulen och ta bort den tomma systemnyckeln från systemnyckelhållaren i nätverksmodulen. 
 • Du behöver en USB-sticka. Minnet får inte vara krypterat och det måste vara formaterad med FAT32. 
 • Kontrollera att du har rätt licens för nätverksmodulen. 
 • Du behöver ha låssystemets masterlösenord vid installationen. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Välj Lägg till nätverksmodul.
  Guiden Lägg till nätverksmodul öppnas.
 3. Välj Lägg till nätverksmodul.
 4. Skriv in grundläggande information för nätverksmodulen, enligt följande:
  • Namn – Skriv in ett namn på den nya nätverksmodulen i det här fältet. Använd ett beskrivande namn. Du kan till exempel använda ett namn som påminner dig om var nätverksmodulen är placerad.
  • Typ – Välj önskad nätverksmodultyp i listrutan.
  • Licens – Välj rätt licenstyp i listrutan. 
  • Har nyckelprogrammerings-Hotspot – Markera den här kryssrutan om nätverksmodulen har en programmerings-Hotspot för nycklar ansluten.

  Markera radioknappen Aktiv. Du kan markera radioknappen Används inte om du inte har någon aktiv licens ännu, men ändå vill konfigurera nätverksmodulen.

 5. Välj Nästa.
 6. Välj Nästa.
 7. Fyll i nätverksmodulens inställning enligt följande:
  • Servicens adress  Servicens adress är låssystemets serveradress. Acceptera den föreslagna adressen. 

  • Användar-ID – Välj Användar-ID för nätverksmodulen i listrutan. 

   Om det inte finns några användare i listrutan Användar-ID väljer du Lägg till ny nätverksmodulanvändare för att lägga till en ny användare och följer sedan guiden. 

   Tips:

   Vanligtvis räcker det med en användare för varje låssystem även om flera nätverksmoduler används.

  • Lösenord – Skriv in Lösenord för nätverksmodulens användare i det här fältet. 

 8. Välj Nästa.
 9. Fyll i nätverksmodulens tidsinställningar enligt följande:
  • Ändra tidsinställningar – Markera kryssrutan Ändra tidsinställningar om du vill ändra händelseloggens hämtningsintervall. 

  • Händelselogg hämtningsintervall – Välj önskat hämtningsintervall i den här listrutan. Alternativen är: 

   • Inget schema – Välj det här alternativet för att inte hämta loggen automatiskt.
   • En gång per vecka – Välj det här alternativet för att hämta loggen en gång per vecka.
   • En gång per dag – Välj det här alternativet för att hämta loggen en gång per dag.
  • Anm:

   Det här gäller endast nätverksmoduler med Pro-licens.

 10. Välj Nästa.
 11. Fyll i nätverksinställningarna om det behövs.
  Om nätverksmodulen är placerad i ett nätverk där IP-adresserna hämtas från en DHCP-server behöver du inte fylla i några inställningar för det lokala nätverket. Men om så inte är fallet kan du få den information som behövs från din nätverksadministratör. 
 12. Välj Nästa.
 13. Om det behövs kan du ändra brandväggens portnummer för mottagning av meddelanden. Den här informationen kan du få från nätverksadministratören.
 14. Välj Nästa.
 15. Anslut USB-minnet till USB-porten.
 16. Markera radioknappen Spara till USB-minne och välj minnets enhetsbeteckning (till exempel J:\). Programmet lägger automatiskt till filnamnet.
  Alternativt kan du markera radioknappen Spara till disk för att spara filen till hårddisken, i en mapp där det passar dig, och kopiera den till USB-minnet senare. Om så är fallet måste du komma ihåg att klistra in filen i rotkatalogen på USB-minnet (inte i en underkatalog). 
 17. Välj Nästa.
 18. En sammanfattning visas.
 19. Välj Klar.
 20. Skriv in låssystemets masterlösenord. 
 21. Sätt i den tomma systemnyckeln du tog från systemnyckelhållaren i Programmeringsenheten-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 22. Vänta tills systemnyckeln har programmerats.
 23. Sätt i inloggningssystemnyckeln i Programmeringsenheten-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 24. Välj Stäng.
 25. Sätt i systemnyckeln i systemnyckelhållaren i nätverksmodulen.
 26. Sätt i USB-minnet i nätverksmodulens USB-port.
 27. Sätt på nätverksmodulen.
 28. Följ LED-lampornas sekvens:
  1. Grön ST2 tänds för att visa att systemnyckeln sitter på plats.
  2. En intern testprocedur startar. Under proceduren blinkar ST1 orange ett antal gånger. 
  3. Kontrollera att ST1 blinkar grönt fem gånger, vilket visar att data läses från USB-stickan. Om den inte blinkar grönt och lyser rött i stället, kan nätverksmodulen inte läsa USB-minnet. Om så är fallet kan du försöka koppla in nätverksmodulen med ett annat USB-minne eller formatera minnet med filsystemet FAT32.
  4. ST1 lyser med ett konstant grönt sken för att visa att serveranslutningen har testats utan problem.
 29. Nätverksmodulen rapporterar själv till servern.
 30. Nätverksmodulen är nu färdig att användas.
 31. Placera nätverksmodulen på planritningen.
  Proceduren liknar den som används för att placera ut cylindrar på planritningen. Mer information finns i avsnittet Placera cylindrar på en planritning. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket