Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en Key Scheduler

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en N105 Key Scheduler i iLOQ S10 Låssystem.

Proceduren för att lägga till och ansluta en Key Scheduler är identisk med processen för att förbereda en Net Bridge, med det undantaget att du endast kan ansluta programmerings-hot spots, inte några dörrmoduler, till en Key Scheduler.

 • Anslut Key Scheduler i enlighet med separata instruktioner (för Net Bridge). Vid behov kan du nu även ansluta programmerings-hot spots. Du kan testa serveranslutningen på kontoret innan installation utan några bussenheter om både kontoret och platsen använder DHCP-protokollet för att dela ut IP-adress och annan relaterad information om nätverkskonfiguration. 
 • Ta bort den tomma systemnyckeln från systemnyckelhållaren i Key Scheduler. 
 • Du behöver en USB-sticka. Minnet får inte vara krypterat och det måste vara formaterad som FAT32. 
 • Säkerställ att du har rätt licenser för bussenheterna som kommer att anslutas till Key Scheduler. Key Scheduler-licensen i sig möjliggör anslutning av en programmerings-hot spot. Det är även möjligt att ansluta fler programmerings-hot spots om du reserverar ytterligare S10 Online-bussenhetslicenser för Key Scheduler. 
 • Du behöver låssystemets masterlösenord vid denna procedur. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Välj Lägg till nätverksmodul.
  Guiden Lägg till nätverksmodul öppnas.
 3. Välj Lägg till nätverksmodul.
 4. Skriv in grundläggande information för nätverksmodulen, enligt följande:
  • Namn – Skriv in ett namn på den nya nätverksmodulen i det här fältet. Använd ett beskrivande namn. Du kan till exempel använda ett namn som påminner dig om var nätverksmodulen är placerad.
  • Skriv – Välj Key Scheduler i listrutan.
  • Licens – Välj Key Scheduler som licenstyp. Två nya fält blir tillgängliga:
   • Räkna reserverade bussenheter – Definiera antalet programmerings-hot spots som du tänker ansluta till denna Key Scheduler.
   • Räkna anslutna bussenheter – Detta flödesfält visar det aktuella antalet anslutna enheter. Eftersom vi lägger till en Key Scheduler är antalet 0.
  • Har nyckelprogrammerings-hotspot – Markera den här kryssrutan om nätverksmodulen kommer att ha minst en programmerings-hotspot ansluten.

  Markera radioknappen Aktiv. Du kan markera radioknappen Används inte om du inte har någon aktiv licens ännu, men ändå vill konfigurera nätverksmodulen.

 5. Välj Nästa.
 6. Välj Nästa.
 7. Fyll i nätverksmodulens inställning enligt följande:
  • Servicens adress  Servicens adress är låssystemets serveradress. Acceptera den föreslagna adressen. 

  • Användar-ID – Välj Användar-ID för nätverksmodulen i listrutan. 

   Om det inte finns några användare i listrutan Användar-ID väljer du Lägg till ny nätverksmodulanvändare för att lägga till en ny användare och följer sedan guiden. 

   Tips:

   Vanligtvis räcker det med en användare för varje låssystem även om flera nätverksmoduler används.

  • Lösenord – Skriv in Lösenord för nätverksmodulens användare i det här fältet. 

 8. Välj Nästa.
 9. Fyll i nätverksinställningarna om det behövs.
  Om Key Scheduler är placerad i ett nätverk där IP-adresserna hämtas från en DHCP-server behöver du inte fylla i några inställningar för det lokala nätverket. Men om så inte är fallet kan du få den information som behövs från din nätverksadministratör. 
 10. Välj Nästa.
 11. Om det behövs kan du ändra brandväggens portnummer för mottagning av meddelanden. Den här informationen kan du få från nätverksadministratören.
 12. Välj Nästa.
 13. Anslut USB-minnet till USB-porten.
 14. Markera radioknappen Spara till USB-minne och välj minnets enhetsbeteckning (till exempel J:\). Programmet lägger automatiskt till filnamnet.
  Alternativt kan du markera radioknappen Spara till disk för att spara filen till hårddisken, i en mapp där det passar dig, och kopiera den till USB-minnet senare. Om så är fallet måste du komma ihåg att klistra in filen i rotkatalogen på USB-minnet (inte i en underkatalog). 
 15. Välj Nästa.
 16. En sammanfattning visas.
 17. Välj Klar.
 18. Skriv in låssystemets masterlösenord. 
 19. Sätt i den tomma systemnyckeln du tog från systemnyckelhållaren i Programmeringsenheten-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 20. Vänta tills systemnyckeln har programmerats.
 21. Sätt i inloggningssystemnyckeln i Programmeringsenheten-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 22. Välj Stäng.
 23. Sätt i systemnyckeln i systemnyckelhållaren i Key Scheduler.
 24. Sätt i USB-minnet i Key Scheduler USB-port.
 25. Ställ kontakten  i läge ON.
  1. En intern testprocedur startar.
  2. Kontrollera att USB-indikatorn blinkar grönt fem gånger, vilket visar att data läses från USB-stickan. Om den inte blinkar grönt kan Key Scheduler inte läsa USB-minnet. Om så är fallet kan du försöka lägga till Key Scheduler med ett annat USB-minne eller formatera minnet med filsystemet FAT32.
  3. Konstant gröna FUNC, SYSTEM STATUS och möjligtvis SERVER CONN. lyser för att indikera att serveranslutningen har testats framgångsrikt.
 26. Om SERVER CONN. lyser grön har Key Scheduler rapporterat till servern. 
 27. Om du:
  • Planerar att ansluta programmerings-hot spots, ställ kontakten  i läge STANDBY, och se Ansluta en programmerings-hotspot.

  • Planerar du att lämna Key Scheduler på denna plats avslutas proceduren här

 28. Placera nätverksmodulen på planritningen.
  Proceduren liknar den som används för att placera ut cylindrar på planritningen. Mer information finns i avsnittet Placera cylindrar på en planritning. 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket