Open navigation

Skicka begäranden till nätverksmodulen

Det här avsnittet beskriver hur du skickar begäranden till nätverksmodulerna i iLOQ S10 Manager.

Du kan skicka följande begäranden till nätverksmodulen:

 • Begäran om sökning i logg för att läsa loggarna för de anslutna cylindrarna.
 • En programmeringsbegäran för de anslutna cylindrarna.
 • En begäran om kalenderuppdatering.
 • Begäran om testning av anslutningen.
 • Omstartsbegäran (ej tillgängligt för nätverksmodul av Net Box-typ).
 • Begäran om uppdatering av firmware (ej tillgängligt för nätverksmodul av Net Box-typ). På detta sätt kan du omedelbart aktivera en uppdatering av firmware och programvara.
 • Inställningsförfrågan (ej tillgängligt för nätverksmodul av Net Box-typ). På detta sätt kan du fjärrslutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge om du glömt att göra detta på plats.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Välj önskade nätverksmoduler. 
 3. Högerklicka på en markerad modul och välj Skicka till nätverksmodul.
 4. Välj den begäran du vill skicka till nätverksmodulen.
  Beroende på dina kommunikationsinställningar, inte beroende på licenstyp, köas de skickade begärandena, eller så utförs de direkt. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.