Open navigation

Radera nätverksmoduler

Det här avsnittet beskriver hur du raderar nätverksmoduler i iLOQ S10 Låssystem.

Ur ett systemperspektiv är nätverksmodulen en systemnyckel. För att ta bort en nätverksmodul behöver du systemnyckeln som är kopplad till nätverksmodulen.

Anm:

Du kan inte ta bort ett objekt utan att först ha tagit bort alla anslutningar som objektet har (exempelvis kan du inte ta bort en person med nycklar utan att först ha tagit bort nycklarna från personen).

Om du tar bort ett objekt tas inte händelserna för det objektet bort från händelseloggen.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Högerklicka på den nätverksmodul du vill radera och väljer Radera nätverksmodul.
  Guiden Ta bort nätverksmodul öppnas.
 3. Välj Ta bort nätverksmodul.
 4. En bekräftelse visas.
 5. Kontrollera så att du har markerat rätt nätverksmodul.
 6. Välj Nästa.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Välj Klar.
 9. Sätt i systemnyckeln för nätverksmodulen i Programmeringsenheten-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 10. En sammanfattning visas.
 11. Sätt i inloggningssystemnyckeln i Programmeringsenheten-uttaget.
  Kontrollera att systemnyckeln sitter på plats. Ett klick hörs när den sitter rätt.
 12. Välj Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.