Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till reläkontroller

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till intervaller för reläerna i iLOQ S10 Manager.

För att kunna lägga till reläkontroller enligt beskrivningen nedan krävs att reläet har ställts in som en kalenderstyrd dörr (se Lägga till kalenderstyrda dörrar), och att den har minst en kalender kopplad (se Koppla kalendrar till kalenderstyrda dörrar).

Nätverksmodulen har två reläer som kontrolleras av kalenderfunktioner. Du kan skapa enstaka intervall eller intervallsekvenser som upprepas enligt en kalenderregel. Intervallens sekvens kan ta hänsyn till undantag för helgdagar.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Välj önskad nätverksmodul.
 3. Högerklicka på vald nätverksmodul och välj Ändra intervaller.
  En kalendervy öppnas.
 4. Välj datum för intervallet i månadskalendern på skärmens vänstra sida.
 5. Välj tid för intervallet i kalenderns kolumn på skärmens högra sida. Du kan välja tid genom att måla den med musen.
 6. Högerklicka på det målade området och välj Lägg till intervall.

  Lägg till intervallinformation enligt följande:

  • Objekt – I den här listrutan väljer du det relä du vill kontrollera. Med andra ord, välj antingen Intervallens Relä 1 eller Intervallens Relä 2. 

  • Beskrivning – skriv in en beskrivning av intervallet i det här fältet. 

  • Intervallet börjar – skriv in starttid för intervallet i det här fältet. 

  • Intervallet slutar – skriv in sluttid för intervallet i det här fältet. 

  • Skapa intervallsekvens – Om du markerar den här kryssrutan kan du skapa en intervallsekvens som upprepas. Lägg till sekvensinformation enligt följande: 

   • Upprepa intervall – I den här listrutan väljer du hur ofta intervallsekvensen ska upprepas. Alternativen är: 
    • Varje vecka – Om du väljer Varje vecka upprepas intervallet varje vecka på angiven tid. Använd kryssrutorna för veckodagar för att välja vilka veckodagar intervallet ska upprepas. Definiera även när intervallens sekvens slutar. 
    • Varje månad – Om du väljer Varje månad upprepas intervallet varje månad på angivet datum och klockslag. Om du till exempel har valt den10 maj 06:00 som värde för Första intervallet startar och den10 maj 22:00 som värde för Första intervallet slutar tillämpas intervallet på den tionde dagen i månaden mellan 06:00 och 22:00. 
    • Varje år – Om du väljer Varje år upprepas intervallet en gång per år på angivet datum och klockslag. Om du till exempel har valt den10 maj 06:00 som värde för Första intervallet startaroch den10 maj 22:00 som värde för Första intervallet slutar tillämpas intervallet på den 10 maj varje år, mellan 06:00 och 22:00. 
  • Som standard körs intervallsekvensen utan slut. Om du vill ange ett slutdatum för sekvensen väljer du Slutdatum i listrutan Intervallens sekvens slutar och anger slutdatum i datumfältet. 

 7. Välj OK.
 8. Välj Spara.
 9. En bekräftelse visas.
 10. Välj OK.
 11. Beroende på dina kommunikationsinställningar, inte beroende på licenstyp, köas de skickade begärandena, eller så utförs de direkt. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket